onsdag 21 augusti 2013

Medborgaren i fokus – vad innebär det?

Bra service kan låta som en självklarhet, men i ett brus av information kan ett begrepp bara bli ett ord utan betydelse. Det är därför viktigt att stanna upp och reflektera över vad saker och ting faktiskt betyder. Service är ett vedertaget begrepp, men vad betyder det egentligen, för er och för oss? På Fritids- och folkhälsoenhetens stabsenhet har vi stannat upp och försökt reflektera.

För oss handlar service om ett förhållningssätt där vi skapar mervärde och underlätta vardagen för dem vi är till för. Det handlar också om en upplevd känsla av det som förväntas utav oss. Service är för oss bland annat:

·        Ett professionellt bemötande
·        Lämna snabba och tillförlitliga svar
·        Vara tillgängliga
·        Lämna tydlig hänvisning vid frånvaro
·        Återkoppling
·        Lämna klara besked och vara tydliga i vår kommunikation
·        Hålla det vi lovar
·        Anpassa kommunikationen efter mottagaren
·        Skaffa en förståelse/insikt om kundens/medborgarens önskemål
·        Skapa bra hjälp till självhjälp
·        Fokusera på lösningar
·        Sprida information internt/externt

Service behöver nödvändigtvis inte betyda samma sak för er som för oss. En upplevd känsla kan variera beroende på att vi mottar den service vi får på olika sätt. Därför är det av stor vikt att era synpunkter når oss inom Borås Stad. Det är just genom dessa vi kan förbättra våra verksamheter. Tillsammans kan vi göra skillnad på resan mot 2025!

//Cecilia Salomonsson, ekonom, enhetschef Staben, Fritids- och folkhälsofövaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar