måndag 12 augusti 2013

Vi fortsätter tillsammans i hållbar riktning

Nu är semestern slut för många och mycket solljus och energi har tankats denna sommar. Jag ser med spänning fram mot denna höst och ett fortsatt arbete med att stötta Borås med att förverkliga visionen. 

När vi har varit runt i de flesta förvaltnings- och bolagsledningsgrupper har vi möts av stort engagemang och driv kring att verka i visionens anda. 

Den stora utmaningen är som nämnts tidigare att göra detta i en hållbar riktning. Vi på Stadskansliet kommer att stötta och, tillsammans med er, utveckla metoder och modeller hur vi ska såväl styra, systematisera, vilja ständigt förbättra oss, ta tillvara alla goda exempel och sprida till varandra, utbilda, engagera och fortsätta göra det med det driv och engagemang vi möts av på alla plan i kommunen.

Vi ska genomföra detta med hållbar utveckling i fokus eftersom det är just en hållbar utveckling som genomsyrar visionen och dess målområden. Det här är en utmaning som antagits av Borås Stad. En utmaning som inte är alldeles enkel, men som vi tillsammans med gemensamma krafter ska fortsätta jobba för!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar