måndag 23 september 2013

Dialogforum om chefens kommunikation

Den här veckan och nästa ägnar Borås Stads nära 500 chefer några timmar åt "chefens kommunikativa uppdrag". Det görs i den mötesform som kallas för dialogforum där förvaltnings- och bolagscheferna själva agerar gruppledare. Den här gången har de fått med sig ett material som handlar om vad cheferna har för kommunikativt uppdrag gentemot sina medarbetare och hur de kan fullfölja det. 

Vad har det här med visionen att göra? kanske ni undrar. Mycket! svarar jag. För att vi ska lyckas uppnå visionen måste den bli levande i alla verksamheter och den måste hållas levande ända fram till 2025. Och vem kan se till att det blir så? Cheferna såklart. E-post, broschyrer, intranät och personaltidning i all ära, men dessa kanaler fungerar inte till allt. I synnerhet inte på egen hand.

Om man vill att något ska hända på riktigt, att någon faktiskt ska ändra ett beteende, så räcker det inte med skriftlig information. Då måste man prata om det, enskilt eller i grupp. I de sammanhangen är cheferna oerhört viktiga och det gäller att de förstår hur viktiga de är. Det gäller också att de vet hur de kan få stöd av andra i organisationen för att nå ända fram i sin kommunikation.

Något av det hoppas vi att de kommer att ha med sig från den här höstens díalogforum.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet

Lappar med kommunikationskanaler är en hjälp i diskussionerna på dialogforum. Hur viktiga är kanalerna och hur använder vi dem? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar