torsdag 26 september 2013

Över 90 idéer att arbeta vidare med för äldreomsorgen i Öster


Som områdeschef för äldreomsorgen, vård- och omsorgsboende, har jag förstått att det har gnisslats lite i verksamheten om ”att det nästan inte finns något kring äldreomsorg i Vision 2025” utom möjligen i avsnittet ”Människor möts i Borås”.

På vår senaste områdesledning, då enhetscheferna på vård- och omsorgsboende träffades delade vi in oss i smågrupper och ägnade oss åt brainstorming under tio minuter kring vart och ett av de olika områdena i visionen. Gissa om vi kunde koppla äldreomsorg till i princip alla målområden! Över 90 olika idéer att arbeta vidare med utifrån visionen kom fram!

Dessa idéer kommer nu att rangordnas och vi kommer tillsammans att prioritera vilka vi i första hand ska arbeta vidare med.

Tanken med grupparbetet i ledningsgruppen var att enhetscheferna även skulle få med sig ett förslag på arbetssätt på hur de själva kan arbeta med Vision 2025 i sina personalgrupper.Inger Krefors, områdeschef vård- och omsorgsboende
Stadsdelsförvaltningen Öster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar