onsdag 18 september 2013

Simma lugnt, simma säkert!

SIMKUNNIGHET: Under den varma härliga sommaren har vi kunnat läsa om ett antal drunkningsolyckor och drunkningstillbud. En bra simundervisning är den viktigaste investeringen när det gäller att förebygga drunkningsolyckor. I Svenska Dagbladet den 30 juni kunde man läsa läkaren Cecilia Chrapkowskas blogginlägg om barn och drunkningar där hon påvisar att ungefär 10 barn om året omkommer i drunkningsolyckor. Hon menar att det är främst tre saker föräldrar bör tänka på för att skydda barn från drunkningsolyckor.
  1. Ha ständig uppsikt över barnet och var gärna med i vattnet. Barn som ramlar i och börjar andas in vatten varken skriker eller fäktar med armarna.
  2. Se till att barnet är simkunnigt. Barn bör ha lärt sig att simma vid 4-5 års ålder.
  3. Om man är vid djupt vatten är flytväst bra att ha.

Sommar, sol och ett svalkande bad hör på många sätt ihop. Långa vackra sommardagar lockar till båtutflykter och fisketurer, i samtliga fall är vattnet en förutsättning. På samma sätt är simkunnighet en avgörande faktor i vårt umgänge med detta element.
Simkunnigheten är ett av de mål som ska uppnås i skolans idrottsundervisning. I dagsläget ska alla elever kunna simma i årskurs sex. Tyvärr når inte alla elever simkunnighetsmålet, detta visar uppföljningar som Skolverket gjort. Bilden förstärks ytterligare i undersökningar som Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet genomfört. Det räcker inte med att barnen är simkunniga när de går i sjätte klass, i dag vistas barn i vattenmiljöer i långt lägre åldrar än tolv år. Målet för simkunnighet borde ligga i årskurs tre för att förebygga drunkningsolyckor på ett långt bättre sätt än idag. 

För att närma oss läkaren Cecilia Chrapkowskas rekommendationer om att barn ska kunna vistas säkert i och vid vatten ställs höga krav. Föräldrar måste ta sitt ansvar, men också de personer som sitter som beslutsfattare måste ta sitt ansvar för att hjälpa alla barn att få möjligheten till säkra och härliga badupplevelser. Varje investerad krona på simundervisningen är en krona som räddar liv.

I Borås jobbar våra simlärare hårt med att uppfylla målen om simkunnighet för våra barn och vuxna, men det finns alltid mer att göra.// Anette Ekberg, badchef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

(Barnen på bilden har ingen koppling till texten).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar