tisdag 10 september 2013

Variera mera i din trafikvardag


Hur ser din resa ut? Ungefär hälften av bilresor som görs idag är under fem kilometer. En del av dessa kan bytas ut mot en cykeltur, promenad eller en busstur. Värna vardagsmotionen och anta utmaningen att gå, cykla eller resa kollektivt minst tre dagar till jobbet eller skolan under Europeiska Trafikantveckan, 16 till 22 september. Anmäl dig på boras.se/hallbararesor så är du med och tävlar om priser.

Du som redan idag reser hållbart kan förstås delta i utmaningen för att vara med och uppmärksamma frågan. För att uppmärksamma den Europeiska Trafikantveckan tar Borås Stad bland annat några parkeringar i anspråk på Allégatan. Hur då? Ja, det får ni se på plats.

Läs mer på boras.se/hallbararesor om aktiviteterna under veckan och hur långt Borås kommit i satsningarna för ett hållbart resande.

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum i städer över hela Europa, 16 till 22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ. Bakgrunden till kampanjen är att mängden biltrafik ökar världen över, vilket i sin tur får negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Något måste göras och det innebär bland annat att öka medvetenheten kring alternativa transportmedel till bilen.

Johan Linderstad, miljökommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar