måndag 9 september 2013

Vikten av att inte göra som vanligt

Vi har många utmaningar framför oss på vår resa mot Borås 2025. En av utmaningarna är att bedriva en hållbar stadsutveckling där alla hållbarhetsdimensionerna beaktas. Jag upplever att det finns en stor vilja i Borås kring detta och att vi redan antagit utmaningen.

En aha-upplevelse fick jag och flera andra då vi förra veckan deltog på en workshop kring pre-certifiering av Norrby och Nedre Norrby. Vad menades då med detta?

Jo, Det finns ett certifieringssystem som heter Breeam och innehåller 40 aspekter utifrån hållbarhetscdimensionerna. Vi belyste de olika aspekterna utifrån
1. Hur vi gör idag
2.  hur vi gör om vi höjer ambitionsnivån
Den sammantagna bilden gav då en bra beskrivning kring hur hållbar stadsdelen blir utifrån dessa aspekter.

Det som fick alla att lite dra efter andan var skillnaden mellan "att göra som vanligt" och att "höja ambitionsnivån". Gör vi som vanligt kommer vi inte att kunna kalla området en hållbar stadsdel - vi är inte ens uppe och nosar åt det hållet. Höjer vi däremot ambitionsnivån några steg är vi nästan "outstanding". 

Nu vet vi var vi står inför det fortsatta arbetet. Spännande och utmanande!
Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar