torsdag 31 oktober 2013

Alla människor är någon gång i sitt liv i behov av särskilt stöd


Det är den första meningen i en rapport från i våras som heter ”Skolalternativ för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. Rapporten handlar om att vi håller på och förbättrar stödet till elever inom autismspektrumtillstånd. Eller, lite slarvigare uttryckt, elever med autism eller Aspergers syndrom.

Tidigare fick dessa elever åka till andra kommuner, eftersom vi inte kunde tillgodose deras behov hos oss i Borås Stad.

Sedan i höstas finns en nystartad särskild undervisningsgrupp på Bodaskolan, där elever med ovan nämnda funktionsnedsättningar fått en skolhemvist i sin egen stad. Gruppen finns till för elever med grava funktionsnedsättningar. Men det är inte allt. Tanken är att stödet ska byggas ut, så att elever med mindre funktionsnedsättning ska kunna gå i vanliga klasser. Men med ett utökat stöd. 

Rapporten reder ut och ger initierade förslag på hur vi kan jobba med frågan. Jag blir imponerad. Det finns så många kunniga medarbetare i Borås Stad som besitter kunskaper som är nödvändiga för att vi ska klara av att ge dig som medborgare det stöd du har rätt till.

Och jag gillar särskilt att texten i inledningskapitlet börjar med: ”Alla människor är någon gång i sitt liv i behov av särskilt stöd.”

Så utomordentligt klokt sagt!

PS. Rapporten är skriven av Lena Johansson (lena4.johansson@boras.se) och Camilla Carlsson (camilla.carlsson@boras.se) på Specialpedagogiskt Kompetenscentrum. Kontakta någon av dem om du vill veta mer.

/Elisabeth Eliason, informatör Stadsdelsförvaltningen Norr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar