onsdag 9 oktober 2013

Attraktiv arbetsgivare

På Fritids- och folkhälsoförvaltningen är det väldigt viktigt att vi arbetar med frågan hur vi kan bli en attraktiv arbetsgivare. Vi har dagliga möten med våra medborgare inte minst på våra badhus, men också i våra övriga verksamheter träffar vi såväl privatpersoner som företag och föreningar. Som anställd måste du därför känna dig säker i mötet med andra. Vem representerar jag och vad står vi för?

Stadens tre ledord är: Professionell, engagerad och lärande. På vår förvaltning har vi också ledordet serviceinriktad, ett ord vi tycker är väldigt viktigt med anledning av ovanstående. Service för oss är att medborgarna, tillika våra kunder, lämnar oss med ett leende på läpparna och känner sig nöjda efter sitt möte med oss. Vi arbetar alla för boråsarnas bästa.
När vi uppnår detta har vi all anledning att känna oss som goda ambassadörer för vår arbetsgivare Borås Stad.

I Borås Stad har vi tillgång till Medarbetarcentrum som erbjuder anställda en karriärutveckling utifrån våra yrken, men också en möjlighet att få byta arbetsplats och därmed också yrkesinriktning utan att för den sakens skull bryta en anställning hos en trygg arbetsgivare.

En god hälsa är också viktig, något arbetsgivaren arbetar systematiskt med genom att t.ex. utbilda hälsoinspiratörer vars uppgift är att sätta fokus på frågan för såväl chefer som övriga tjänstemän. Hälsa är inte bara motion och idrott utan lika viktigt kan det vara att besöka en föreläsning eller utställning och att göra det tillsammans med andra.


// Ann Kullander, personalfunktionen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar