fredag 4 oktober 2013

Borås Stad ska finnas i internationella sammanhang också!


Som student vid EU-projektsamordnarutbildningen vid yrkeshögskolan i Mölndal har jag fått praktikplats hos den internationella samordnaren Nanna Siewerts Tulinius på Stadskansliet.

I år är det dags att revidera Borås Internationella policy, det blir mitt avstamp inför hösten arbete. 2014 inleds också EU:s nya programperiod med nya spännande möjligheter till internationellt arbete och i Borås Vision 2025 nämns ofta samverkan, möten och utveckling.

I dagens internationella policy står det att ”I Borås ska det internationella arbetet vara en integrerad och naturlig del i alla verksamheter. Samarbete med andra kulturer, speciellt det som sker med finansiellt stöd från EU, är identifierat som ett verktyg till förbättringar…”. Det låter mycket bra, men som bekant är det lättare att säga att man ska göra något än att säga hur man ska göra det.

Medverkan i EU-projekt kan vara ett fantastiskt sätt att utveckla både sin verksamhet och sin personal, men hur når man dit? Vilka arbetssätt är effektiva och vilket stöd kan staden erbjuda sina förvaltningar? Detta är frågor jag hoppas kunna hjälpa till att svara på under hösten.

Det är väldigt roligt att vara här och säkerligen kommer jag att träffa flera av er framöver!

Charlie Larsson, student vid EU-projektsamordnarutbildningen i Mölndal och praktikant på Stadskansliet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar