tisdag 8 oktober 2013

Ett nytt naturreservat planeras i Borås

                                                                                        Illustration: Ida Brogren

I visionen för Borås 2025 finns det en uttalad mening om att Borås ska behålla och utveckla de natur- och kulturvärlden som finns i Borås. Vad många kanske inte känner till är att det i Borås redan idag finns många naturreservat inom kommungränsen, rättare sagt 11 till antalet, varav fem är kommunala. De kommunala naturreservaten är Rya åsar, Flenstorp, Lindåsabäcken, Vänga mosse och Älmås, var och en med sin speciella särart, bland annat våtmark (Vänga mosse), eller kulturmark med gamla anor (Älmås).

Nu undersöks möjligheterna att skapa ett 6:e naturreservat i kommunal regi. Det är Storsjön, som ligger strax väster om Viskafors, som planeras bli ett fredat naturområde. Storsjön är idag ett rekreationsområde som har en sandstrand, stora gräsytor och en vandringsled som passerar igenom badplatsområdet.

Syftet med naturreservatsbildningen är att skydda ett område på 460 hektar. Länsstyrelsen har, som en förberedelse till reservatsbildningen, beviljat pengar för att det ska genomföras provfiske och en inventering av områdets natur-, kultur- och landskapsvärden.

Mer information ges av vikarierande kommunbiolog Anna Ljunggren.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar