tisdag 29 oktober 2013

I visionens anda – samarbete för en levande landsbygd


Byträff i Vänga, här diskuterades hur landskapet ska förbättras ur naturvårdssynpunkt. Foto: Lisa Arnesén.

Kvällen den 24 oktober var det dags för byträff för Vängaborna. Träffen anordnades i samarbete med Leader Sjuhärads projekt ”Slåttergubbens marker”, och var även en del i Borås vision 2025 för att nå delmålet om en levande landsbygd genom medborgarnas initiativkraft. 

Temat för kvällen var hur invånarna skulle se sin by ur naturvårdssynpunkt. Många nyfikna deltagare samlades på kvarnkafét i den redan livfulla byn för att inspireras och diskutera vilka natur- och kulturvärden man helst vill lyfta fram eller förbättra i Vänga med omnejd. För att visa byns långvariga odlingshistoria visades kartor från dåtid till nutid – i Vängas fall var den äldsta från mitten av 1600-talet, och landskapet är fortfarande relativt öppet. Efter många livliga diskussioner fanns en uppsjö av idéer om hur Vänga skulle kunna förbättras. Några av de förslag som fick flest röster var bland annat att rensa i Säveån, hålla stenmurar och andra naturvärden i gott skick, och att ta fram en app eller broschyr med en förteckning över Vängas natur- och kulturvärden som både boende och turister kunde ta del av. 

Från att bara tänka sig idealbyn övergick diskussionerna sedan till hur dessa idéer skulle omsättas till verklighet – vad som kunde ordnas på frivilligbasis eller genom nya kontakter, vad som krävde ekonomisk draghjälp för att fungera i praktiken och hur det kunde lösas. 

Förhoppningsvis hade många Vängabor en eller flera spirande idéer med sig när de sedan begav sig hemåt i höstrusket, för som en av deltagarna sa ingenting är ju omöjligt.

Lisa Arnesén, praktikant på Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar