tisdag 1 oktober 2013

IPCC – klimatrapport: agera nu sen kan det vara försent!

För ett hållbart samhälle behöver vi ställa om vår energianvändning.                          Illustration: Ida Brogren

Kanske har Du redan satt händerna för öronen när IPCC nu lägger fram sin femte klimatrapport?  Du har hört det förut! Förväntade globala effekter i form av ”skördekatastrofer, svält och massflykt liksom effekter på länders och hela regioners ekonomier och finansiella system”. Lite svårt att ta in, för stort, för långt borta? Eller sätter du morgonkaffet i halsen?

Den femte klimatrapporten meddelar att vi är på väg mot en temperaturökning och riskerar fyra grader eller mer, det vill säga det värsta scenariot. Beslutade klimatmål räcker inte till. Vi måste agera nu.

Vad krävs för att du ska börja samordna dina bilresor, minska antalet flygresor, byta bilpedal mot cykelpedal vid kortare resor eller att vi nationellt ska satsa på järnväg framför motorväg? Ser du vinsterna för dig i närtid som skapar en minskad global uppvärmning i framtid?
Var hittar du din inspiration och kraft till att agera klimatsmart? Hör av dig och berätta!

Den fysiska planeringen och planeringen för hållbara transporter och det sätt vi sedan väljer att exploatera är troligen Borås Stads viktigaste möjlighet att minska klimatpåverkan. Vikten av att redan i den fysiska planeringen lokalt skapa möjligheterna för en fossilbränslefri stad genom att förtäta, utgå från att använda förnybar energi och bygga utmed befintlig infrastruktur och föra dialog med lokala aktörer. Detta måste vi ha med oss när arbetet nu fortlöper med förverkligandet av antagna Vision 2025 och Miljömål för Borås Stad och framtagandet av Trafikstrategi, Energi och klimatplan och en reviderad Översiktsplan!

Målet ”en hållbar utveckling” har ingen slutdestination. Det är en färdriktning och en process där allas delaktighet är jätteviktig. Är du med?

Johanna Johannsson (johanna.johansson@boras.se), miljöutredare på Miljöförvaltningen

Johanna Thorén (johanna.thoren@boras.se), miljöutredare på Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar