måndag 4 november 2013

Hipp Hipp Hurra!

Vår vision har fyllt 1 år och det är fantastiskt att få lov att göra en resumé över vad denna "ungdom" lyckats åstadkomma under sitt första levnadsår.

De flesta verkar gilla vår vision och vill hjälpa till förverkliga den.  Oron som kunde skönjas i början över att den var för abstrakt, och inte verksamhetsfokuserad verkar vara som bortblåst.

Många har genom denna blogg berättat om hur just de jobbar i visionens riktning och det har varit stort som smått och allt lika viktigt att framhålla såklart. 

Vi styr nu även utifrån visionen och ska säkerställa detta genom att mäta och följa visionens utveckling genom bland annat olika indikatorer. 

Det bästa tycker jag, som centralt arbetande visionsbärare, är att få ta del av allt det fantastiska arbete som genomförs i våra verksamheter som har direkt påverkan på medborgarna.

Det visar på att vårt arbetssätt med fokus på att göra visionen levande för alla faktiskt under detta år varit framgångsrikt.

Vi ska nu fortsätta att utveckla vårt arbete och låta visionen styra oss och engagera oss. Nu låter vi vår vision få fortsätta att utvecklas och ser med tillförsikt fram mot allt fortsatt gott arbete i Borås!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar