måndag 18 november 2013

Kan det vi fruktar vara bra?

Ett samhälle utan tillväxt, är det detsamma som ett samhälle utan framgång? Många skulle nog svara ja på den frågan. Ofta dras likhetstecken mellan växande bruttonationalprodukt och välfärd. Minskat utrymme för konsumtion är en tillbakagång och något att frukta. Ett misslyckande.

Men behöver det verkligen vara så? Vad händer med vår samhällsutveckling utan tillväxt? Vad händer med den hållbara utvecklingen?

Det ska ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som leds av Kungliga Tekniska Högskolan ge svar på. Under fem år ska forskarna söka svar på frågan utifrån tre olika perspektiv: framtid med negativ tillväxt, framtid med nolltillväxt och framtid med låg tillväxt.

Spännande tycker vi här i Borås som har bestämt oss för att vara föregångare i hållbar utveckling. 

Läs mer här.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar