tisdag 26 november 2013

Klimatförhandlingarna snubblar vidare - dags att ta ett steg själv


Velande i klimatförhandlingar får konsekvenser - en paradisnation är i nöd
De nyligen avslutade klimatförhandlingarna i Warszawa, Polen, fick mig att tänka på en person som jag hade förmånen att intervjua för några år sedan, Maeed Zahir, från Maldiverna i Indiska oceanen.

I korthet gick intervjun gick ut på att få veta hur Maldiverna påverkas av pågående klimatförändringar och hur de anpassade sig för vad som komma skall. Maldiverna är en ögrupp bestående av ett 1000-tal öar, och den högsta punkten är 2,5 meter ovan havsytan. De är, inte helt oväntat, oerhört känsliga för en höjning av havsnivån, något som nu händer på grund av en ökad temperatur i såväl atmosfär som hav på jorden. 

Frågan är hur Maeed och hans landsmän upplever de återkommande och misslyckade klimatförhandlingarna, samtidigt som deras nation bokstavligen håller på att spolas bort av havet? Ja, tänk er själva hur ni skulle resonera om Sverige var på väg att raderas bort, samtidigt som politiker runt om i världen går på möte efter möte om klimatförändringarna, förändringar som är ett resultat av människans förbränning av fossila bränslen. Och. Det enda som makthavarna kommer överens om är att det finns ett hot och att det ska bokas ett nytt möte om detta. Kanske lite raljerande, men rent konkret så har inte mycket hänt i världen för att förbättra situationen för Maldivernas innevånare. Ska det hända något, så får vi inse fakta, det är du och jag som måste ta steget. Var ett föredöme - minska din klimatpåverkan genom ditt sätt att leva, och ställ krav på dina politiker (eller bli politiker själv) att agera.

I vision Borås 2025 finns det mål för hur Borås ska vara; för människor, med människor, i samklang med naturen - låt det också bli ett mål för hur Maeed och hans landsmän ska ha det i framtiden.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar