tisdag 19 november 2013

Nya tag för att sprida information om naturvärden i Borås

QR-kod med länk till webbplats om rikkärr.


I tidigare blogginlägg har vi berättat om inventeringen av rikkärr i boråsområdet. Inventeringarna är färdiga och rapporter har skrivits men vi stannar självklart inte vid detta. 

Kunskapen som införskaffats ska inte samla damm i hyllorna, vi har därför läst in berättelser om de mest intressanta rikkärren. Dessa rikkärr ligger inte vid allfartsvägarna men vi ska inom en inte allt för lång framtid, vid respektive rikkärr, sätta upp skyltar bärandes på en QR-kod. QR-koden är en fyrkantig figur, se ovan, som ser ut som ett rorschach-test, men med hjälp av en applikation i en smart telefon läses QR-koden av och man länkas vidare till en webbplats. I det här fallet länkar QR-koden till webbplatsen med inlästa berättelser om tre rikkärr i Borås. Kristina Dahlbäck står för berättarrösten och hennes berättelser ökar tillgängligheten för bland annat synskadade att få ta del av kunskapen om våra nyinventerade naturområden. Berättelserna bidrar också till att ge informationen en viss spänst och lockelsen till att ta del av kunskap ökar, speciellt som många idag gärna anammar telefonernas (numera) smarta funktioner.

Att tänka till hur information kan spridas med hänsyn till funktionshinder, språk eller kultur är en ständig utmaning, men något som vi alla borde reflektera över till vardags, speciellt om vi ska följa vision om Borås  som en stad för alla.

Klicka HÄR för att få ta del av hur det kan låta när det ska informeras med hjälp av en berättarröst och för att få mer kunskap om rikkärren Häljared, Längjum och Sjötorp.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar