fredag 15 november 2013

Önskelistan för 2014: Något att ta på


Alla efterfrågar konkreta handlingar. De tio tusen anställda som jobbar för de 105 tusen boråsarna är så konkreta det bara går. Som jobbar varje dag och året runt. Om varje anställd har tio externa kontakter så är det väl ganska bra täckning av möjlig dialog?! Då borde resultaten bli fantastiska t ex eftersom konsekvenser av handlande bli synliggjorda och att alla chanser finns till att hitta nya lösningar och goda idéer. Själv har jag, trots min förhållandevis administrativa roll, ganska mycket kontakter med invånarna; pappersbrev, e-post, telefonsamtal, hemsida, sociala media, fysiska besök sker åt båda håll, både till mig och från mig. Dock tycker jag att fysiska besök absolut kunde vara fler - åt båda håll. Jag vill satsa mer tid på att möta folk i sin egen miljö. Och jag välkomnar folk till min miljö. Detta står överst på min önskelista för 2014. Det kan ge ännu bättre verksamhet. Och dessutom det är roligt. Få händelser slår en kram med en vilt främmande vänligt sinnad och nyfiken människa!
Vi anställda finns för invånarna, konkret  - något att ta på.

Monika Lindqvist, planeringssekreterare, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar