fredag 8 november 2013

Tillgänglighet i lokaler


Ett av visionens målområde är "Människor möts i Borås" och handlar om möten på olika sätt, olika dimensioner, med olika syften och mål. Detta ställer krav på att möjliggöra dessa möten och en av utmaningarna är att lokaler ska vara tillgängliga. I Borås Stad har vi kommit långt med detta, även om det finns många utmaningar kvar! 

Ett hjälpmedel är informationen om hur olika lokaler ser ut, och hur tillgängliga de är.  Denna information finns samlad i en databas på boras.se, tillgänglig för alla.

"Nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information ställer särskilda krav på omgivningen. Det kan vara bra, eller rent av nödvändigt, att veta hur och om ett ställe är anpassat för funktionshinder innan ett besök.

Klicka här så når du en tillgänglighetsdatabas, som är en bra hjälp för dig med funktionshinder. I databasen kan du välja information utifrån dina behov.
Det är främst kommunala lokaler och några av de större besöksmålen som är tillgänglighetsinventerade."

Ewa Luvö, kvalitetsstrateg Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar