torsdag 28 november 2013

Värdighetsgarantier i äldreomsorgen


Stadsdelsnämnden Öster, som har ett särskilt ansvar för äldreomsorgen i Borås Stad, har tagit beslut att införa värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrund som finns inskriven i socialtjänstlagen sedan 2011. Värdegrunden innebär att våra äldre ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De ska också ha möjlighet att ha inflytande över sin vardag.
Varför ska vi ha värdighetsgarantier är en fråga som säkert många ställer. Vi som arbetar i äldreomsorgen strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet och att våra äldre ska uppleva att de får en god omsorg och vård. Genom värdighetsgarantierna gör vi det tydligt för äldre, anhöriga och medborgare, vilka förväntningar de kan ha i mötet med äldreomsorgens personal. Värdighetsgarantierna ska ständigt vara levande i det dagliga mötet mellan personal och den äldre.
Genom att ha ett gott bemötande, se till att våra äldre känner trygghet, ge möjlighet till inflytande och delaktighet samt skapa förutsättningar för en meningsfull vardag, är vår förhoppning att vi tillsammans skapar en god och bra äldreomsorg i Borås Stad.
Den 11 november 2013 skickades det förslag som tagits fram på värdighetsgarantier ut på remiss till berörda nämnder och intresseorganisationer för yttrande.


/Christina Sabel
Verksamhetsutvecklare
Kommungemensam Äldre- och Funktionshinderverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster

1 kommentar:

  1. Peder Stjerndahl28 november 2013 13:02

    Kloka ord och bra intentioner. Låt oss hoppa satt det inte dröjer till 2025 innan det har slagit igenom fullt ut.

    SvaraRadera