tisdag 17 december 2013

Inspiration och initiativkraft i Gingri


Omröstning mellan förslagen under bymötet. Foto: Lisa Arnesén

I adventsmörkret samlades ett trettiotal av de boende i Gingri för en workshop om naturvård, som en del av Leader Sjuhärads-projektet ”Slåttergubbens marker” och Borås vision 2025-mål om en levande landsbygd genom medborgarnas initiativkraft.

Gingri med omgivningar har klassats som högsta naturvärde, och det finns flera naturreservat och fornlämningar i byn. Kvällens tema var hur byborna själva kan förbättra och förvalta sin hemort ur naturvårdsperspektiv och inleddes med en presentation av Emma Nevander som ansvarar för projektet. Med historiska kartor från 1650-talet och framåt kunde man följa utvecklingen i bygden, som länge haft ett vackert och öppet landskap. Sedan 1960-talet har dock antalet lantbruk stadigt sjunkit och med dem har de bästa landskapsvårdarna, nöt- och mjölkkreatur blivit färre och färre. Detta var något som återkom i diskussionerna under kvällen, liksom kravet på lokalproducerad mat som skulle kunna ge fler arbetstillfällen på landsbygden och ett öppet landskap samtidigt.

Efter att ha spånat idéer i mindre grupper lades alla förslag fram för omröstning, och idéerna varierade mellan allt från att städa diken till att bygga fågeltorn, eller att ge bättre möjligheter för att ha fler betesdjur i bygden. Ett framgångsrikt förslag var från den bybo som äger mark vid en gammal kvarnruin, och föreslog att denna skulle kunna rustas upp och ställas i ordning för att erbjuda en vacker rast- och fikaplats. Gemensamt kom man fram till att ansöka om medel för upprustningen i Naturvårdsfonden via Gingri hembygdsförening. Att hjälpas åt att röja i diken var ett annat förbättringsförslag från en bybo som frivilligt brukar rensa efter att ha upptäckt att folk var mer benägna att fortsätta slänga saker i vägkanten om det redan var skräpigt där. Och som hon träffsäkert motiverade det: ”Vi kan inte hålla rent på hela jorden, men vi kan åtminstone hålla rent i vår egen bygd!”

Lisa Arnesén, praktikant på Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar