onsdag 4 december 2013

Krisberedskap

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under hösten haft en genomgång av vår nyligen reviderade krisplan för förvaltningen. Tillsammans med två representanter från SÄRF satt vi en heldag och diskuterade vad som kan hända och var vi hade eventuella fel och brister. En nyttig dag som gav alla en tankeställare om sin egen roll när/om det händer.
Jag är också delaktig i stadens krisberedskap och fick bara en kort tid senare träda in på riktigt när stormen Simone kom in över Sverige. En upplevelserik kväll, där vi fick oss en genomkörare i upplysningscentralen som jag tillhör. Allt fungerade bra, stormen drog som bekant förbi utan större skadegörelse i vårt område. Att tillsammans med kollegor från olika förvaltningar gå igenom denna kväll visade att vi är beredda när det gäller och att vi ställer upp för varandra.
Det känns tryggt att veta att det finns människor som kan svara på frågor och ge klara besked om vad som händer när det händer. Även ute i Borås var flera kollegor igång under kvällen och natten för att se till att säkerheten bibehölls.

Nu hoppas jag att vi kan fortsätta att bara träna i våra roller och slipper träda in i skarpt läge.
Men vi är väl rustade om det händer, när det händer.

//Annika Baagöe-Larsen, kommunikatör, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar