onsdag 18 december 2013

Livskvalitet för 127 arrangörsteam

Ett för oss kvantitativt mål för 2013, var att utveckla Brygghuset till en arena för arrangemang. Därmed valde vi att utmana oss själva och satte ribban högt. Vi siktade på att genomföra 75 st arrangemang, men när vi härom veckan började räkna efter, hamnade vi på 127 st. I praktiken innebär detta att Brygghuset tillsammans med våra medarrangörer har berikat boråsarna med massor av spännande upplevelser.

Att skapa arrangemang är att lära för livet
Att se arrangemangen som enbart nöje är inget för oss. Alla som någon gång har varit med och tagit ansvar för ett arrangemang, vet hur mycket arbete som ligger bakom. Först och främst handlar det om att bestämma sig, att våga genomföra det man ”fått för sig”. Därefter är det dags att kavla upp ärmarna, att ro i land ett arrangemang kräver ofta ett hårt arbete! Planering, organisering, marknadsföring, sköta driften av genomförandet under finaldagen, till efterbearbetningen. Den sammantagna insatsen brukar innebära stora uppoffringar. Det är i detta arbete som våra arrangörer växer. De får träna sina förmågor såsom ansvarstagande, idéutveckling, service och bemötande. Den stolthet och belöning som arrangörerna får uppleva när de hälsar sina första besökare "välkomna", är i många fall en oslagbar upplevelse - en skön magkänsla som vi på Brygghuset valt att kalla livskvalitet.

Brygghusets framgångsrecept
Två av våra kanske viktigaste framgångsfaktorer har inneburit att alltid vara välkomnande och enkla att jobba med. Genom att ständigt vara objektiva och möta folk där de befinner sig, har banat väg för en kre-aktiv miljö där människor vågar sätta sina idéer i rörelse. Därmed har allt fler insett fördelarna i att helt kostnadsfritt, kunna få ta del av Brygghusets smarta arrangemangslokaler. Det som gör Brygghuset speciellt, är att vi erbjuder alla som vill, både unga och vuxna (man är mogen för Brygghuset samma år som man börjar på gymnasiet), möjligheten att presentera egna idéer om arrangemang och andra spännande projekt i huset. Om vi är överens, ställer vi upp med lokal och husets befintliga teknik, under förutsättning att arrangemanget drivs helt av arrangören, är genomtänkt och 100% drogfritt. Därmed har en bred mix av olika arrangemang såsom; modevisningar, föreläsningar, teater, utbildningar, möten, konferenser, konserter, utställningar, pop-up stores etc, kunnat äga rum på Brygghuset.

/Klas Bolin, Brygghuset, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar