måndag 9 december 2013

Workshop i hållbarhet


Hållbarhetsarbete är komplext och kräver att vi samverkar över alla gränser. En metod för samverkan är arbete i workshopform. Detta genomfördes i onsdags då Ulf Ranhagen, professor på Kungliga Tekniska Högskolan, var här för att inspirera och leda oss vidare i arbetet med översiktsplan och energiplan. Jag blir alltid lika glad när jag ser och upplever detta engagemang hos medarbetare från olika verksamheter. Ett engagemang som lovar gott för fortsättningen och för vår resa mot Borås 2025.

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar