fredag 19 april 2013

Fredagssoffan - idag om flipped classroom

Gäst i fredagssoffan denna fredag är Leif Blomqvist slöjdlärare från Särlaskolan som ska berätta om sin blogg och en ny undervisningsmetod som kallas flipped classroom.


Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Hur drömmer vi?

Förhoppningsvis är visionen Borås 2025 varken en dagdröm eller mardröm, men det är vi tillsammans som ser till att det blir som vi vill!

torsdag 18 april 2013

Medborgares initiativkraft viktig att ta tillvara

Foto: Dag Ekelund


Tänk vilket engagemang vi har bland boende på landsbygden! Jag kan inte släppa den bussresa jag fick möjlighet att åka med på för drygt en vecka sedan. Det var Leader Sjuhärad som bjöd in personer från kommunen och föreningar till en resa ut till landsbygd runt Borås. Samtidigt gavs en redogörelse för Leaders arbete samt planerna framåt för nästa programperiod.  

Borås är verkligen både stad och landsbygd. ”Stad och land hand i hand” är ett uttryck som ibland används och jag förstår nu än mer vikten av detta. Landsbygden är otrolig viktig för en hållbar utveckling. Det är dock viktigt att stötta engagemanget och de olika småskaliga näringar som bedrivs på landsbygden. 

Ett av målområdena i visionen Borås2025 är ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande” Det finns som sagt väldigt mycket initiativkraft på landbygden som från centralt håll behöver uppmuntras och stöttas. Lokala utvecklingsgrupper finns i flertalet av orterna och lokala utvecklingsmedel finns hos Kommunstyrelsen för att stötta dessa. Det var flera representanter från de lokala utvecklingsgrupperna som tackade för de medel de fått och berättade vad de gett för effekt för utvecklingen av bygden.

Jag funderar på just sammanhållningen och gemenskapen som finns på landsbygden och i mindre orter. I Rångedala gick orten samman för att få byggt en idrottshall exempelvis. Ett engagemang och ett gemensamt projekt som givit otrolig stolthet till orten och dess invånare. Ja, ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande” är ett mycket viktigt målområde att fortsätta stötta på alla sätt vi kan!

I olika sammanhang talas det om hållbar stadsutveckling och att städerna utvecklas. ”Större och större andel av jordens befolkning kommer att bo i städer.” Ja, så är det och detta måste vi givetvis planera för så det blir så hållbart som möjligt. Vi får dock inte glömma av den potential som finns på landsbygden att bidra till en hållbar utveckling.

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet

tisdag 16 april 2013

Borås med nya ögon


Ilse Nierstrasz-Postma, som för drygt ett år sedan kom till Sverige från Belgien, gjorde en praktik på Miljöförvaltningen, dels för att lära sig svenska, dels för att få ta del hur miljöarbetet i en kommun kan se ut. Här kommer Ilses reflektion kring miljö och hur det är att bli en del av Borås och bli boråsare.

För ett och ett halvt år sedan flyttade jag till Sverige. Jag drömde om ren luft, fin natur, lugn trafik osv. för det var min bild av Sverige. Miljön skulle vara mycket bättre i Sverige än i Nederländerna där jag växte upp eller än i Belgien, där jag bodde strax innan jag flyttade hit. Med min professionella bakgrund inom miljö uppskattade jag mycket att komma till Borås, en stad där det syns att man arbetar med miljö. December 2011 var det dags och jag kastade mig in i det svenska samhället. Jag läste svenska och samtidigt fördjupade jag mig i den nya upplevelsen.

Jag gick i skogen, promenerade i stan, läste tidningen, hade samtal med olika människor och besökte företag. Mitt första intryck var bra, allt såg bra och rent ut. Här i Sverige lever man mycket mer ihop med naturen än i de länder jag tidigare bott i. Jag pratade mycket om miljö och om ett hållbart samhälle, men till min förvåning stämde min bild över miljöns framtid inte alltid överens med vad människor upplever i Sverige.

Om jag skulle ta ett exempel så är det vatten. I Nederländerna och Belgien är människor vana vid att vattentillgången ändras, ibland finns det för mycket, men oftast finns det inte tillräckligt med vatten. Om vi tänker på miljö, så är bra dricksvatten viktigt. Det kostar energi och tid att rena vatten. Nu finns det en tendens i Nederländerna och Belgien att inte använda rent dricksvatten för allt inomhus. Det innebär att de har två olika system, ett för toaletten och ett för att dricka, så både energi och vatten kan sparas.

När jag iakttar min omgivning i Borås, kan jag inte se detta. Här i Sverige finns det mycket vatten och från mitt perspektiv slösar människor med denna resurs. Nya hus har ingen vattenbassäng, inga skilda vattensystem inomhus och ingen skilda vattenavlopp. Jag tror att det finns en chans för stadsplaneringen att tänka på vatten som en resurs som det kommer att vara en brist på i framtiden. Med alla nya hus och lägenheter man planerar att bygga i Borås, skulle det vara en möjlighet att införa enskilda system för vatten. På samma sätt har man också möjlighet att återvinna fosfor eller andra resurser. Se det som en möjlighet att förbättra miljön, det är viktigt att ta vara på de möjligheter som finns.

I Borås vision 2025 tänker man på att minimera energi och vattenförbrukning vid nybebyggelse i stadskärnan. Jag ser fram emot kommunens lösningar för att realisera detta. Jag är säker på att det kommer att bli ännu bättre här i Sverige och i Borås, för här ska jag ska stanna.

Ilse Nierstrasz-Postma - praktikant Miljöförvaltningen

måndag 15 april 2013

Man pratar om oss!

Häromdan ringde de från Helsingborgs kommun, och ville att vi skulle komma ner och berätta hur vi jobbar med att få ett gemensamt synsätt på styrdokument. Örebro kommuns ledningsgrupp kommer till oss i början på juni för att höra hur vi arbetar med struktur och systematik i vårt kvalitetsarbete.

I måndags ringde de från Täby kommun, tidigare har även Sigtuna hört av sig, och vill lära sig av oss när det gäller Lean - Ständiga förbättringar. I morgon ska jag till Svenljunga för att prata om samma sak. I all ödmjukhet kan vi väl ändå känna oss stolta för att det pratas om oss.....

Snart kommer Kommunfullmäktige att anta den reviderade Kvalitetspolicyn, och då kan vi också leverera Handboken för Ständiga förbättringar i Borås Stad. Det handlar om att vi ska hantera våra resurser - pengar, personal, lokaler, kunskap och miljö på bästa sätt. Vi återkommer!

Vill ni följa en del av det vi gör på Kvalitet och utveckling så följ oss på @Boraskvalitet på Twitter och Ständiga förbättringar i Borås Stad på facebook.

Ewa Luvö -  Kvalitetsstrateg

söndag 14 april 2013

Grattis till Bodaskolan!


Klass 6b, Kvarnsvedens skola i Borlänge, vann Svanens och Natur & Miljöbokens rikstäckande klasstävling läsår 12/13 och med detta en resa till Kolmården, med övernattning. En av de hedrande andraplatserna togs av klass 6 på Bodaskolan och eleverna i klassen får var sitt diplom och presentkit med somriga Svanenmärkta produkter som en frisbee från Dantoy t ex. 
Årets uppgift var att eleverna skulle fota vad ”hållbar konsumtion” betyder för dem. Syftet var att eleverna skulle reflektera över sin egen roll i hur de kan bidra till en hållbar konsumtion och fundera över frågeställningarna; Vilka utmaningar och lösningar finns? Vad är bra val för miljön idag? Hur vill elever forma samhället så att vi kan uppnå en hållbar konsumtion? 
Natur & Miljöbokens klasstävling är mycket populär, varje år skickar elever från hela landet in fantasifulla bidrag. Det var många kreativa och uppfinningsrika bidrag vilket gjorde det tufft för juryn.
Bodaskolans bidrag: "Att låna böcker på bibliotek är både miljövänligt och ekonomiskt."

Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg