onsdag 29 januari 2014

Gemensamt ansvar för barn och unga genom föräldrastöd

Ett målområde i vår vision Borås 2025 är att ”vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. En del i det arbetet innebär att erbjuda alla föräldrar stöd som stärker dem i sin föräldraroll. Hur kan vi göra det? Några av de insatser vi gör är att erbjuda mötesplatser för föräldrar, såsom öppna förskolor, aktiviteter på biblioteken och familjecentraler. I dagarna hade den nyöppnade familjecentralen på Sjöbo invigning och det finns nu en familjecentral i varje stadsdel!

Ett annat sätt att erbjuda föräldrar stöd är genom mer strukturerade föräldrastödsprogram. I Borås har vi sedan flera år arrangerat föräldrakursen COPE, vilken syftar till att stärka föräldrars självförtroende och förbättra samspelet i familjen. Kursen ger föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar och ge dem praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap. Nästa COPE föräldrakurs startar i dagarna. Läs mer om COPE, våra mötesplatser och annat som rör föräldrar och barn på boras.se/foralder


//Åsa Skytt, utvecklingsledare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar