torsdag 16 januari 2014

Kommunikation vitamin för demokratin

Borås Stad har arbetat mycket för att underlätta för möten och kommunikation mellan invånare, politiker och tjänstemän. Att god kommunikation är viktigt har vi fått höra i olika sammanhang sedan barnsben. Vi reflekterar kanske däremot inte så mycket över just varför det är så, utan bara nickar instämmande – det är ju ett rimligt påstående. Men på vilket sätt spelar det egentligen roll? Jag skulle vilja lyfta blicken ett slag och peka på att god kommunikation rentav stärker hela demokratin.

När teoretiker inom statsvetenskapen studerar relationen mellan politiker och medborgare har man faktiskt kunna smalna ner det till tre faktorer som mäter hur god relationen är. Man menar att demokratiidealet handlar om hur pass väl politikerna (a) lyssnar, (b) anpassar sig och (c) förklarar. Nyckelordet här tycks alltså vara just kommunikation. Och kommunikationen behöver då gå åt båda håll. Dels behöver medborgarna berätta om deras åsikter och bli lyssnade på. Dels behöver medborgarna bli informerade av politikerna och ta till sig deras kunskap och politiska budskap.

På motsvarande sätt behöver det finnas en god kommunikation mellan medborgare och tjänstemän. Eftersom relationen mellan medborgare och de politiska besluten är så nära – det är ju medborgarna som bekostar, använder och (genom valsedeln) bestämmer över kommunens verksamhet – så finns det otaliga fördelar med att båda parter har möjlighet att vara lyhörda mot varandra.

Av dessa anledningar är det verkligen positivt med det arbete som Borås Stad har gjort med medborgardialog. Tack vare Mötesplatsen har medborgare och politiker en arena att mötas, där medborgare bland annat kan ställa frågor direkt till politiker. Tack vare den nya hanteringen av synpunkter har medborgare även möjlighet att ställa frågor och ge återkoppling på kommunens verksamheter. Allt genom enkla knapptryck via Borås Stads webbplats.

De här dialoginspirerande arrangemangen stämmer väl överens med kommunikation som kärnan i en god demokratisk relation mellan medborgare och politiken.

Daniel Nilsson
Nämndsekreterare, Stadsdelsförvaltningen Väster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar