måndag 13 januari 2014

Lyckad invigning av Borås första fibernät på landsbygden

För Borås Stad är det mycket angeläget att fiberföreningarna kommer igång med sina nät. Det är inte bara en del av kommunens vision, det förbättrar också möjligheterna att leva och verka på landsbygden. 

Förra veckan invigdes det första fibernätet på landsbygden. Tärby Komlösa Finnekumla fiberförening har genom ett föredömligt föreningsarbete och god samverkan med kommunen har lyckats starta upp sitt fibernät, med en mycket god anslutning. Av de 240 hushållen i området har hela 210 anslutit sig, och de uppnår hastigheter på 200 megabit/sekund, mot 0,25 tidigare.

Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Kerstin Hermansson (C), ledamot i kommunstyrelsen deltog i invigningen.

Tärby Komlösa Finnekumla fiberförening har gjort en viktig satsning, som inte bara gynnar dem själva utan också stärker samhällsutvecklingen i Borås Stad. Flera andra föreningar tittar nu på hur föreningen har arbetat. 


Erik Bergman, blocksekreterare, Stadskansliet

Kerstin Hermansson och Ulf Olsson binder symboliskt ihop en fiberkabel istället för att klippa av den. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar