tisdag 14 januari 2014

Miljöutbildningar för en hållbar organisation

Miljöinspirationsmöte, hösten 2011. Miljökommunikatör Johan Linderstad längst till höger.

Strax innan julen började jag att miljöutbilda personal på Tekniska förvaltningen. Under kommande vecka ska jag ha introducerat hela personalen på förvaltningen varför det bland annat är viktigt att integrera miljötänket i vardagen och hur Borås Stad arbetar med dessa frågor. Nästa förvaltning som står på tur är Kulturförvaltningen och fler förvaltningar lär följa. Det är ingen slump att utbildningarna tagit fart och får mer uppmärksamhet då ett av Borås Stads miljömål, etappmål 1b, är att alla anställda inom Borås Stad ska gå en miljöutbildning. 

Det ingår i min tjänst att att hålla i miljöutbildningar för Borås Stads anställda, något som jag gör med stor förtjusning. Utbildningarna är dialogbaserade och det kommer upp mycket kunskap och engagemang vid mötestillfällena. Dessa möten öppnar upp för reflektion och sunt ifrågasättande på frågan vart vi är på väg och vart vi vill komma. Förhoppningsvis bidrar miljöutbildningarna till högre handlingskraftighet, det vill säga att avståndet mellan att fundera till att aktivt agera blir kortare, när vi ska säkerställa att miljömålen och visionen om Borås 2025 blir verklighet.

Miljöutbildningar. Det finns olika vägar att gå en miljöutbildning; att använda materialet som användes under dialogforumen våren 2013, alternativt anlita en extern miljöutbildare, eller att anlita undertecknad. Mer information om miljöutbildningar finns att läsa på Miljöförvaltningens webbplats.

Johan Linderstad, miljökommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar