onsdag 5 februari 2014

Högt tempo i en framåt förvaltning

Hos oss på Fof är det ett högt tempo, som dessutom kommer att öka, inför vecka 27 när SM-veckan genomförs i Borås. Ett antal möten varje vecka av skilda slag många besökare på kontoret som vill prata träffas och diskutera olika saker. Därutöver ska Fed cup genomföras i 8-9 februari och planering inför O-ringen är också i full gång. Ganska mycket att hålla reda på då vi också har ordinarie verksamhet med allt från aktivitetsstöd till föräldrastöd, information om cannabisens faror till enkätundersökning om trivseln i dalsjöbadet. Nya aktivitetsplatser, tillgänglighetsinventeringar, ombyggnad av Sandaredsbadet och tillstånd och tillsyn av våra restauranger, affärer och kiosker och erbjuda aktiva mötesplatser för ungdomar och unga vuxna. Vi utvecklas hela tiden i våra möten, lär oss av andra och hjälper och stöttar andra med vår kunskap.
Vår förvaltning har många ben att stå på men det är det som gör den så intressant för oss som jobbar här. Vi som arbetar på staben har många frågor att ta ställning till i vitt skilda ärenden varje dag. Men det gäller också för oss att bevaka lagar och avtal, se till att vi behandlar samma fråga på samma sätt.
Men vi gillar tempo på vår förvaltning – full fart framåt.


//Annika Baagöe-Larsen, kommunikatör, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar