fredag 16 november 2012

Vilken dag!

Inte nog med att vi släpper lös Borås 2025-bloggen, det har också varit en stor konferens på Pulsen om det gemensamma ansvaret för barn och unga i Borås. Det är ju också ett utav de sju strategiska målområdena i visionen Borås 2025.

Vi var ca 250 personer som lyssnade på seminarium om bl.a. föräldrastöd, samverkan, föreningslivet, jämställdhet och sociala investeringsfonder. Allt med fokus på barn och unga och långsiktig hållbarhet.

Det seminarium som gav de flesta en klump i halsen och några att gråta öppet var Christer Sandells som handlade om att barn och unga blir vad vi gör dem till. Christer sa barn och unga sänder signaler till vuxenvärlden, vilka signaler sänder vi till dem? Tänkvärt och gäller oss alla! Vill ni veta mer om programmet så läs här.

Varsågod, lite vimmelbilder.Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

torsdag 15 november 2012

Nio av tio boråselever är behöriga till Högskolan

Andelen gymnasieelever i Borås som blir behöriga till högskolestudier ökar ytterligare och är nu hela fem procentenheter högre än för riket. Även i andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden inom två år ligger Borås klart över rikssnittet.


Förbundet Sveriges Kommuner och Landsting granskar landets gymnasieskolor i årliga så kallade öppna jämförelser. I de jämförelserna står sig Borås relativt väl.
Andelen Boråselever som fullföljer gymnasieutbildningen har varit stabil under de senaste tre åren. Årets siffra är 78,3 procent, vilket är mer än två procentenheter över rikssnittet.
Andelen som blivit behöriga till högskolestudier har ökat med en procentenhet till 91,9 procent. Det är fem procentenheter högre än rikssnittet. Den genomsnittliga betygspoängen har också ökat något, men ligger strax under rikssnittet.
Andelen elever som etablerat sig på arbetsmarknaden inom två år har sjunkit till 26,1 procent, men är fortfarande klart över rikssnittet. Med andelen som börjat studera vid högskola inom tre år är det tvärtom — andelen i Borås har ökat med nästan tre procentenheter till 42 procent, men ligger fortfarande under rikssnittet.
Arbetet i de kommunala gymnasieskolorna kommer fortsatt att bedrivas enligt Utbildningsnämndens strategi "Bildningsstaden Borås". Där finns ett antal utvecklingsområden, bland annat styrning och ledning, kvalitetsarbete, elever i behov av särskilt stöd och elever med utländsk bakgrund.
Varje skola utarbetar sedan en egen utvecklingsplan utifrån Bildningsstaden Borås, och beskriver där sina egna förbättringsområden.
Statistiken i Öppna jämförelser visar resultaten för kommunens folkbokförda elever, oavsett om de går i kommunens gymnasieskola eller i en fristående gymnasieskola, eller går i skola i en annan kommun. Resultaten för 2012 avser läsåret 2010/11. Eva Andreasson - Utvecklingsstrateg

tisdag 13 november 2012

Hänger ni med?

Ni vet väl att Stadskansliets enhet för Kvalitet och utveckling finns på Facebook? Ni hittar oss som "Ständiga förbättringar i Borås Stad". Tänk på att välja gemenskap och inte grupp. Gruppen har övergått till gemenskapen. Äääähh, ni fattar :-) Vi finns också på Twitter som @Boraskvalitet

Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Missa inte vår Fredagssoffa

Ni missar väl inte att Borås Stad visar goda exempel i "Fredagssoffan" varje fredag kl: 08.00. Ni som inte har tillgång till vårt Intranät kan hitta den på Bambuser Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg