fredag 25 januari 2013

Turnérapport: Arbetlivsförvaltningen


Vi träffar så många bolag och förvaltningar nu för att snacka vision att vi har svårt att hinna rapportera om våra möten. Men vi summerar och lägger ut på bloggen efterhand!

Arbetslivsförvaltningen har flera uppdrag som är nära kopplade till Borås 2025, och jobbar egentligen redan idag väldigt mycket i visionens andra. Dels har de till uppgift att få människor i sysselsättning, där de har haft stor framgång med att minska försörjningsstödet i Borås. ”Borås ser och tar tillvara individernas kraft, kunskap, förmåga och idéer” står det i visionen. I den meningen ligger verkligen att så få som möjligt ska behöva gå på socialbidrag.

Målområdet "möten mellan människor" är centralt för Arbetslivsförvaltningen som ju har ansvar för att samordna integrationsfrågorna och bland annat håller i dialogen med invandrarföreningarna.

Ett utvecklingsområde vi diskuterade var socialt företagande. För att öka det sociala företagandet än mer eftersöker förvaltningschefen Dag Forsström samarbete med Näringslivsavdelningen. "Vi kan inte företagandebiten, och det är ofta detta personer som vill starta upp socialt företagande behöver utbildning kring". Ping näringslivschef Anders Glemfelt!

Annika Klemming, kommunikatör
Marie Persson, hållbarhetsstrateg

torsdag 24 januari 2013

Missade ni Pia Sundhage - Måndagar på Kulturhuset?

Vilken tur att ni kan se henne här!

Se Pia Sundhage i samtal med BT:s chefredaktör Stefan Eklund. Fotograf Patrik Skoglöw//Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

onsdag 23 januari 2013

Erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Finland

Denna vecka åker tre personer från badenheten till Finland för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om hur deras kommunala badanläggningar drivs och marknadsförs. En extra intressant del som kommer att studeras är vinterbad, ett högaktuellt samarbetsprojekt som är igång mellan Sverige och Finland.
Vi ser det som väldigt viktigt då Borås har många invånare med finsk bakgrund som gärna vill fortsätta sin tradition med bastu och vinterbad. Eftersom bassängen i Alidebergsbadet inte töms på vatten under vintern, har vi öppnat en vak i densamma i vilken vinterbadarna kan kyla av sig efter bastubadet. Vaken används också i utbildningssyfte för den som vill känna på hur det är att ramla i en vak och ta sig ur den. Badgästen utrustas med isdubbar och livlina. Hoppar i vaken och ska stanna kvar så länge så att han eller hon hinner säga sitt namn, därefter ska personen ta sig upp i säkerhet igen. En nyttig övning.

// Anette Ekberg, Badchef

tisdag 22 januari 2013

Att så ett frö…

Den 16 januari träffades invånare från byarna Bertilshult, Pukared, Vatthult och Kvarnholmen på en trevlig byträff. Stämningen var god och diskussionerna kom igång under kvällen.

Grannar bestämde att de skulle samordna med grävare för att täckdika blöta åkrar. En familj som har nötkreatur betande sommartid i grannbyarna får hjälp med att fylla på vatten och med tillsyn av djuren. Tänk om fler kan samarbeta på så vis så att mer betesmark kan nyttjas!   

Ständigt blir vi påminda om vilken fantastisk insats våra bönder gör för det öppna landskapet. Byträffarna kan fungera som idéspruta för möjligheterna på landsbygden. På mötet deltog även några yngre personer som flyttat från trakten. Bättre lönsamhet är en viktig aspekt för att få dem att flytta tillbaka, idag är det svårt att leva på jordbruket. Kanske kunde byträffen så ett frö i deras tankar för framtiden så vi får en ny generation bönder i området?

Byträffarna är en del av Leaderprojektet ”Slåttergubbens marker”.

 
Emma Nevander
Projektledare Kulturlandskap Borås

måndag 21 januari 2013

Borås Energi och Miljö på väg mot Borås 2025


Under december månad har vi på Borås Energi och Miljö satt oss in i Borås Stads vision 2025. 

Arbetet påbörjades med att ledningsgruppen gick igenom visionen och tecknade ned allt som vi gör idag och som vi tycker matchar visionen och sedan tog vi fram en aktivitetslista med saker som vi kan förstärka för att gå ännu mer i takt med övergripande vision.    

Borås Energi och Miljö har sedan tidigare antagit visionen; ”Samarbete, engagemang och kunskap får en hållbar framtid” och den stämmer väl överens med stadens vision.   

Exempel på projekt/aktiviteter som vi arbetar med i dag och som vi tycker stämmer väl med visionen är bland annat, vårt engagemang i Kretsloppsveckan, Borås Rent och Snyggt, Återbruket, internationella aktiviteter (Waste Recovery), ungdomssatsning tillsammans med Navet Science Center. 

Sedan arbetar vi med många strategiska projekt som exempelvis Borås nya avfallsplan, Energi och Miljöcenter™, projekt som kommer ha stor påverkan på Borås i framtiden. Därför är det viktigt att vi har stadens vision framför oss då vi planerar för framtiden.   

Jonas Holmberg, kommunikationschef Borås Energi och Miljö