fredag 30 november 2012

Nu vet många chefer lite mer


I dag var det dags att träffa alla förvaltningschefer och bolags-VD:ar för att berätta om tänket kring nästa steg för Borås 2025.

Det kändes verkligen roligt att vi gjorde denna presentation ihop; Annika Klemming från Kommunikationsavdelningen, Roger Cardell från Ekonomistyrning och jag själv från Kvalité och utveckling. Det är ju en helhet med olika "ben" som måste hänga ihop. 

Som Roger uttryckte det: "Jag representerar den hårda sidan-men blir mer och mer mjuk" 
Jag själv sa att jag representerar den mjuka men blir mer och mer hård" Detta visar hur vi berikar varandras perspektiv och utan helhet blir det inget!

Cheferna och VD:arna var mycket intresserade och det blev bra diskussioner. Känns extra roligt att flera förvaltningar och bolag redan börjat jobba på riktigt med Borås 2025 "Vi väntar inte – nu är den ju antagen"

Vi har redan  många bra exempel kring hur:et som  nu kan spridas till övriga förvaltninmgar och bolag men även minst lika viktigt – ut till boråsarna för att visa att vi redan börjat jobba i visionens riktning!

Det var också tydligt att det eftersöktes indikatorer och att de valda indikatorerna verkligen visar vägen mot Borås 2025. Cheferna var väldigt överens om att Borås 2025 är ett helastadenansvar och att respektive målområde bör beröra alla förvaltningar.

Jag och Annika påbörjar vår turné till alla förvaltningar och bolag på tisdag den 4 dec. Världspremiären blir på Parkeringsbolaget där ledningen är synnerligen engagerad!

Vi återkommer med inlägg från turnépremiären!

Marie Persson – hållbarhetsstrateg

Stadsodling - nåt för Borås?


Vad är stadsodling? Det fick vi veta svaret på när AB Bostäder bjöd in Stadsjord från Göteborg  Där har dom framgångsrikt satt igång projekt både här och där. Allt från flytande köksträdgård och kvartersväxthus till dialogforum, stadsgrisar och våningsodling med getter. Dom ser det som en strategisk markanvändning med många goda pluseffekter med socialt teamwork.Det är grisen som är poängen - på ängen! Den bökar upp jord  - tex för kyrkan i Högsbo där stor gräsyta inte nyttjades, så man sen kan odla - tex örter som stadens krogar använder och uppskattar som bästa kvalitet !  Det pågår mycket forskning parallellt kring projekten som Stadjord gör. Glada eldsjälar blandas med kompetens. Kommunen är en viktig aktör med en "jordbrukschef" på Fastighetskontoret. Ibland har vi fördomar att saker inte går - tex vem trodde att muslimer och judar kunde vara med i en styrelsen för grisprojektet där slakt och mat är slutfasen?

Foto: stadsjord.se

Det är när man pratar med varandra som det visar sig att det ibland går att bryta det vi är vana vid och tänka nytt. Ska vi ha en landsbygdsambassad mitt inne i Borås som gör så att idéer inte strandar när de ska bli verklighet? Som ser till att mark-reserver kan användas aktivt? Nya koloniföreningar som säljer sina produkter? Stadsjord har konstaterat att institutionellt stöd behövs för människor som vill berika livet och inte bara vill vara konsumenter. Det ger snabba resultat och det är ett teamwork.
Kan Borås ha höns kring äldreboenden för lokala ägg till sina pannkakor, lokalodlad vitkålssallad på pizzeriorna, grisar på Hässleholmen och getter och äppelträd?

Foto: stadsjord.se
Monica Lindqvist - Planeringssekreterare
torsdag 29 november 2012

Beröm från fastighetsägarna

Borås har kommit en bra bit på väg i sin utveckling mot att ha en levande stadskärna. Om detta skriver den nationella branschföreningen Fastighetsägarna på sin blogg. Kul! Läs gärna inlägget.

En levande stadskärna är ett av de strategiska målområdena i Borås 2025.

Annika Klemming – Kommunikatör

onsdag 28 november 2012

Vi tar oss till Borås 2025

Nu tar vi till oss Borås2025 varje dag. Hos oss på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har vi satt upp tavlor om visionen på väggen utanför våra konferensrum. Det är sju tavlor och varje har ett delområde. Nu kan både anställda och besökare läsa om stadens vision och vad och hur vi tänker arbeta med den. För att inte budskapet ska bli statiskt, kommer vi att få göra förändringar med bilder och färger under tidens gång.


Annika Baggeö-Larsen - Kommunikatör

tisdag 27 november 2012

Hur ska något hända?

Vad händer nu? Visionen är antagen av Kommunfullmäktige sedan några veckor tillbaka, men hur går vi vidare? Vem ska se till att något händer på riktigt?

Det är frågor som vi får hela tiden just nu och det är mycket relevanta frågor. Att fatta ett beslut om att något ska ske är lätt. Att sedan se till att det verkligen sker är en annan sak.

Förra veckan var jag på en utbildning i internkommunikation, och fick då lära mig att när man säger att något ska hända har man sedan sju veckor på sig att se till att något verkligen händer. Inte mer. Därefter tröttnar folk på att vänta.

IIIIIhhhh! Där har jag en liten utmaning som kommunikatör. Jag vet att det händer massor just nu med koppling till visionen, men hur ska vi få alla andra att veta det? Hur vi ska nå ut ligger högt på min egen visionsagenda just nu kan jag lova.

Och svaret på de inledande frågorna? Förhoppningsvis sitter ni alla inne med en liten del av det. För visionen tillhör alla dem som bor eller jobbar i Borås och när alla verkligen inser det kommer vi att ta stormsteg framåt.

Annika Klemming – Kommunikatör

måndag 26 november 2012

Från Doha till Borås

Den här veckan inleds FN's klimatmöte i Doha i Qatar. Vad är förhoppningen att mötet ska leda fram till?

Världsbanken har nyligen publicerat en skräckrapport som tydligt beskriver att vi går mot en fyragraders temperaturökning. Vad den temperaturökningen kan komma att kosta oss människor beskrivs också det tydligt: konflikter och sociala spänningar, kollapsande samhällsekonomier, ökad sjukdomsspridning och mer extremt väder. Rapporten är entydig: för att skydda människans liv och hälsa måste vi hejda temperaturökningen!

Världsbanken presenterar dock inga nya fakta. Mängder av studier har tidigare sagt samma sak. Ingen kan påstå att politiker saknar underlag för beslut - ändå är klimathotet i dagsläget inte ett särskilt prioriterat ämne. Vi får hoppas att mötet i Doha leder till konkreta åtgärder som leder världen i rätt riktning, men utsikterna är inte strålande, varför skulle stora internationella överenskommelser lyckas denna gång?

Borås vill vara en ledande miljökommun, och gärna sprida erfarenheter och kunskap runt världen. Nu börjar arbetet med en ny Energi- och klimatplan. Energi- och klimatplanen kommer att konkretisera strategier i visionen Borås 2025. Det är glädjande att Borås har alla möjligheter att bli en energismart kommun - genom att agera proaktivt på energiområdet kommer vi få förutsättningar att leda och inspirera andra till en hållbar samhällsutveckling. Med eller utan stöd från FN´s möte i Doha arbetar Borås för att bli en fossilbränslefri och energieffektiv stad. Kanske kan Borås erbjuda stöd och vägledning i vägen till hållbar energianvändning vid nästa internationella klimatmöte?

Carina Loh Lindholm - Miljöstrateg