fredag 10 maj 2013

En livskraftig stadskärna

En av visionens strategiska  målområde är en livskraftig stadskärna, och redan 2011 fick Borås utmärkelsen Årets stadskärna. "Borås är bra på att vara stad och det märks att de satsar på det. Borås city andas attraktion och lust!" Så motiverade juryn att Borås fått utmärkelsen. Cityupplevelser, ett kvällsliv som blivit tydligare, spännande kultursatsningar, cityhandel på många gator, platser för wellnes - som Sandwalls plats och stadsparken - och starka traditioner som Sommartorsdagarna är påtagliga resultat av utvecklingsarbetet, tyckte juryn också om. 


För att göra stadskärnan ännu attraktivare krävs ett helhetstänkande i gestaltningen av gator, parker och torg. Det handlar om att samordna och hålla en värdig nivå på detalj­ utformningen av bland annat markbeläggningar, skyltar och uteserveringar. Det är summan av detaljerna som ger helheten. Detta kan du läsa mer om i Borås Stads handbok för stadsmijön.


Ewa Luvö - kvalitetsstrateg, Stadskansliet

torsdag 9 maj 2013

Människor möts på demokratisk fika


Ett av målen i Borås Stads Vision 2025 är att människor möts i Borås, där bland annat skapandet av mötesplatser är en viktig strategi.

I stadsdel väster finns många mötesplatser där du som medborgare kan möta andra över generationsgränser i både spontana och planerade möten. Några av våra naturliga mötesplatser är våra sex bibliotek. Kulturverksamheten i väster har arbetat aktivt med att utveckla framför allt Mötesplats Norrby och Mötesplats Kristineberg, som förutom biblioteksverksamhet arbetar med att ge människor möjlighet till delaktighet och påverkan i vardagen. Med hjälp av bland andra bostadsbolagen och olika föreningar har de kommit en bit på väg. På Kristineberg har besökare och boende i området påverkat hur det ska se ut i deras närmiljö och de boende på Norrby har bildat ett eget boenderåd.

Fika demokratiskt är en annan aktivitet på våra mötesplatser där mötet står i fokus. Det är en möjlighet för dig och dina lokala politiker att träffas över en fika, lyssna på varandra och prata om sådant som du som medborgare valt att komma för att diskutera. Ungdomar på Kristineberg har fört fram önskemål om en konstgräsplan, bredbandssatsning i Seglora-området har diskuterats och förskola och skola har varit en angelägen fråga vid samtliga fikatillfällen. Fika demokratiskt inte är ett beslutsforum, men just en möjlighet att träffas och prata med varandra.

Nästa fikatillfälle är den 13 maj på Mötesplats Norrby, kl 18.00–19.30 och du är varmt välkommen! Efter detta fjärde möte, kommer vi att genomföra en uppföljning av de synpunkter som besökare lämnat in och beroende på vad dessa säger, beslutar nämnden om fler fikatillfällen. Att fika demokratiskt på någon av våra mötesplatser är med andra ord ett bra tillfälle att vara med och påverka!

Ritva Lidskog, administrativ chef, Stadsdelsförvaltningen Väster

onsdag 8 maj 2013

Sommardoppet

Vem vill inte se sitt barn ha kul i vatten? Se hur de njuter av att leka och röra sig lätt och ledigt och säkert i vattnet!

Borås Stad erbjuder i sommar gratis vattenvanekurser för alla 5 åringar. Vi vill ge barnen en grund i vattenträning, allt för att undvika rädsla och osäkerhet.
Beroende på hur mycket vana barnen har när de kommer ges de möjlighet att ta följande simmärken: Baddaren, Sköldpaddan, Krabban, Pingvinen och Grodan.
I de olika märkena ingår bland annat: Doppa huvudet, bubbla under vattnet, flyta i ryggläge, hoppa från kant och rotera från rygg till mage.

På följande bad kommer kurserna att hållas: Borås på Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet.

Har du barn födda 2008 eller känner du någon med barn i den åldern gå in på vår hemsida och läs mer om dagar och tider: boras.se/sommardoppet.


// Anette Ekberg, Badchef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 7 maj 2013

Mötesplats Borås - ett bra exempel att följa

Den 25-26 april, samlades Sveriges ekokommuner till årsmöte inne på Navet Science Centers nya lokaler. Ett årsmöte som var Borås första miljödiplomerade evenemang. 
Under årsmötet presenterade bland annat Borås Stad sitt miljöarbete och det fördes en dialog mellan de 88 medlemskommunerna hur kommunerna kan samverka för att gå från ord till handling. 
Ett exempel på att gå från ord till handling var att Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad gjorde mötet på Navet Science Center till ett arrangemang som uppfyller kraven som ett miljödiplomerat event.
Bara ekologisk och vegetarisk mat serverades
Som miljödiplomerat event togs det ett helhetsgrepp om miljöaspekterna kring årsmötet och en översyn gjordes på resor till och från mötet, boende, mat och avfall. Till exempel så minskades miljöpåverkan genom att det enbart serverades ekologiskt och vegetariskt mat under mötet. Våra gäster genomförde också uppskattade utflykter med miljöfokus, bland annat så genomfördes besök till naturreservatet Rya åsar, samt en vandring längs Viskan med fokus på kemikalier och kulturhistoriska byggnader.
Det genomförs åtskilliga möten och events i Borås, och ska Borås ha målsättningen att bli en ledande miljökommun är det bland annat rimligt att det ska vara lätt för våra besökare till våra arrangemang att göra rätt. 

Så – vem blir nästa arrangör i Borås att ta hänsyn till miljöaspekterna över sitt möte/event?
Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningenmåndag 6 maj 2013

Tavlor på väggen gör visionen närvarande

Det här inlägget kanske är mest intressant för dem som jobbar i Borås Stads verksamheter, men självklart är även ni andra också välkomna att beställa dessa fina visionstavlor.

Vi har tagit fram dem i samarbete med Borås Stads eget tryckeri. Ida Brogrens illustrationsbilder är så uppskattade att vi har fått önskemål om både gardiner, kuddar och soffor klädda i visionstyg. Det kan vi tyvärr inte erbjuda just nu, men tavlor är enklare att ordna!

Det finns åtta tavlor i A4-format. En med inledningen av själva visionstexten och övriga med de sju målområdena.

Sätt upp dem i lunchrummet eller på kontoret eller var som helst där ni tycker att de passar.

Hela serien kostar 915 kronor exklusive moms. De går också att köpa separat och kostar då 115 kr/st. De levereras inramade och klara!

Beställ hos tryckeriet på tryckeriet@boras.se eller ring tel 35 73 11.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet