torsdag 9 maj 2013

Människor möts på demokratisk fika


Ett av målen i Borås Stads Vision 2025 är att människor möts i Borås, där bland annat skapandet av mötesplatser är en viktig strategi.

I stadsdel väster finns många mötesplatser där du som medborgare kan möta andra över generationsgränser i både spontana och planerade möten. Några av våra naturliga mötesplatser är våra sex bibliotek. Kulturverksamheten i väster har arbetat aktivt med att utveckla framför allt Mötesplats Norrby och Mötesplats Kristineberg, som förutom biblioteksverksamhet arbetar med att ge människor möjlighet till delaktighet och påverkan i vardagen. Med hjälp av bland andra bostadsbolagen och olika föreningar har de kommit en bit på väg. På Kristineberg har besökare och boende i området påverkat hur det ska se ut i deras närmiljö och de boende på Norrby har bildat ett eget boenderåd.

Fika demokratiskt är en annan aktivitet på våra mötesplatser där mötet står i fokus. Det är en möjlighet för dig och dina lokala politiker att träffas över en fika, lyssna på varandra och prata om sådant som du som medborgare valt att komma för att diskutera. Ungdomar på Kristineberg har fört fram önskemål om en konstgräsplan, bredbandssatsning i Seglora-området har diskuterats och förskola och skola har varit en angelägen fråga vid samtliga fikatillfällen. Fika demokratiskt inte är ett beslutsforum, men just en möjlighet att träffas och prata med varandra.

Nästa fikatillfälle är den 13 maj på Mötesplats Norrby, kl 18.00–19.30 och du är varmt välkommen! Efter detta fjärde möte, kommer vi att genomföra en uppföljning av de synpunkter som besökare lämnat in och beroende på vad dessa säger, beslutar nämnden om fler fikatillfällen. Att fika demokratiskt på någon av våra mötesplatser är med andra ord ett bra tillfälle att vara med och påverka!

Ritva Lidskog, administrativ chef, Stadsdelsförvaltningen Väster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar