fredag 17 maj 2013

Mötesplats - Borås

En av strategierna i vår vision är: "Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling."  Visste du att det redan idag finns ett antal mötesplatser där du är välkommen att vara med?

Du kan t ex fråga politikerna om det som ligger dig varmast om hjärtat! Du får svar av den politiker som känner sig manad.Det kan vara en representant från den styrande majoriteten eller från oppositionen eller båda. Om du vill kan du ställa din fråga till en speciell politiker.

Du kan också lämna ett förslag till politikerna.  Om du anger ditt namn kan Dd bli kontaktad av en politiker som blir intresserad av ditt förslag. Även om du inte blir kontaktad kan ditt förslag genomföras ändå - om en politiker lägger fram förslaget i en nämnd.

Läs mer om hur du gör här.

Nu fortsätter också Borås Stad arbetet med att slå fast principer för medborgardialogen. Här sägs bland annat att medborgardialog alltid ska användas när de förtroendevalda behöver mer kunskap om boråsarnas vilja. Det handlar också om hur beslut ska fattas efter medborgardialog.


Detta arbete kan du läsa om här.

Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg, Stadskansliet

torsdag 16 maj 2013

Säg 'hej' till Joakim - få tips om Vision 2025


Det här är Joakim Cannerfors. Han är chef för kommungemensam förskola och skola och är en av många, många i Borås Stad om jobbar hårt mot målet att ge dig som medborgare i Borås den bästa förskolan och skolan.

Joakim är en person som ser möjligheter i det mesta. En dag när informatören på förvaltningen behövde en bild som illustrerar ”till Stadsdelsförvaltningen Norr är alla välkomna och alla möts av ett hej”, frågade hon Joakim om inte han kunde ställa upp på en bild.

– Jajamän, vart fotar vi?, blev det rappa svaret och ett par minuter senare stod han vid entrén med sin välkomnande gest.

När vi människor ska göra något nytt, utveckla oss och våra organisationer och när vi ska röra oss framåt – som mot Vision 2025 – så kokar allting ned till varje individ. För att nå ett mål, behöver varje person börja med ett steg. Och så ta ett steg till. Sedan nästa. Och så vidare.

Joakim Cannerfors är en av dem som har börjat med att ta steg mot Vision 2025. Han gjorde så här:
  • Först tänkte han ”alla medarbetare som jobbar för den bästa förskolan och skolan, behöver läsa igenom vad visionen innebär”. Så då fick alla läsa Vision 2025 på ett möte.
  • Men det räcker inte med att bara läsa en text. Nästa steg blev att alla medarbetare fick prata med varandra kring visionen. Vad innebär den för oss? Vad kan vi i våra yrken bidra med? Hur?
  • Tredje steget – alla fick formulera sig. De jobbade två och två, läste ett målområde i taget och sedan formulerade de egna förslag på hur just de kunde bidra.

Ett exempel är målområde 7, som lyder: ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”. Här kom två av medarbetarna fram till att ”genom att redan i förskolan arbeta med naturvetenskap och teknik, grundlägger vi förståelsen för hållbar utveckling”.

Det här är ett tips på hur chefer och medarbetare i Borås (inte bara inom Borås Stad) kan arbeta med Vision 2025. Det man behöver är visionstexterna som finns på boras.se/2025, papper och penna (eller Google Docs och en schysst uppkoppling) och människor som vill ta ett steg. Och sedan ett till. Och sedan, efter några steg framåt, så står vi kanske där i dörren och säger ”hej” till något nytt. Ett steg närmare visionen.

PS. Till alla inom café- eller restaurangbranschen – vore det inte toppen med ett café eller ett matställe uppe på något av bergen runtomkring Borås? Mat med utsikt, liksom. Självklart med ekologiskt och närproducerat på menyn.

/Elisabeth Eliason, informatör, Stadsdelsförvaltningen Norr


onsdag 15 maj 2013

Aktivera dig i naturen!


Under de senaste åren har Fritids- och Folkhälsoförvaltningen arbetat med att uveckla aktivitetsplatser runt om i staden.
En aktivitetsplats kan till exempel vara en liten konstgräsplan invid skolan, ett utegym vid ditt bostadsområde men också en vandringsled mitt ute i skogen.
Det vill säga alla möjliga sorters platser där du kan utöva någon form av aktivitet eller rörelse. Skillnaden på dessa aktivitetsplatser och en större idrottsplats är flera: Det kostar dig som privatperson ingenting att använda dig av t.ex. utegymet, du behöver inte vara med i någon förening och du behöver inte heller boka någon tid för att använda aktivitetsplatsen. Aktivitetsplatserna är öppna för alla dygnet om!

För att närma oss en hälsosam miljö som är en av Borås Stads visioner kan vi med detta arbete kanske också väcka en tanke om att det faktiskt inte behöver kosta så mycket att komma igång med att röra på sig. Kanske räcker det med att enbart köpa ett par nya jogging- eller promenadskor?

Under året kommer vi att satsa på att förbättra möjligheten till spontan aktivitet och rörelse på våra båda friluftsgårdar Kypegården och Kransmossen.

Vid Kypegården tjuvstartade vi redan i höstas då all skyltning längs motionsspåren och vandringslederna förnyades. Både motionsspåren och vandringslederna är nu tydligt uppmärkta!

I samband med skyltningsarbetena på Kypegården passade vi på att åter märka upp den vandringsled, ca 8,7 km, som tyvärr ”blåste bort” i samband med Gudrun-stormen för 8 år sedan. Nu finns återigen en trevlig vandringsled i Kypeskogarna som bl.a. tar dig förbi flera torpruinerna Ödeberg och Laxatorpet, de vackra Tosserydssjöarna och utsiktsplatsen uppe i Tarzanbergen.

Vårens arbeten på Kypegården inleddes med att anlägga en mindre sandstrand på västra sidan av friluftsgården. Under försommaren ligger fokus på att anlägga en tillgänglighetsanpassad promenadslinga runt Kypesjön. Senare under året kommer vi att uppföra en inte-nudda-marken-park för de yngre.

Under året kommer motionsspåren och vandringslederna vid Kransmossen få samma upprustning som Kypegården beträffande skyltningen. Vi kommer också att passa på att förlänga 8,2-kilometer-spåret så att det äntligen blir 1 mil långt! En ny kulturled kommer att uppföras där man bl.a vandrar förbi de ännu öppna hagmarkerna invid Hulta Västergården.
Även på Kransmossen kommer en inte-nudda-marken-park för de yngre att uppföras.

Den största snackisen just nu på Kransmossen är dock den nya hinderbanan! Hinderbanan som kommer att ha 21 hinder av skiftande svårighetsgrad beräknas vara klar inom några veckor, men redan nu används den flitigt.

För den som nu inte alls vill aktivera sig finns det mycket goda möjligheter att även ta det mycket lugnt på både Kypegården och Kransmossen. Båda friluftsgårdarna är ypperliga mötesplatser även för de som inte vill röra på sig. På båda friluftsgårdarna kommer vi att fräscha upp både picknickbord, bänkar och grillplatser. Några av grillplatserna utmed den nya slingen runt Kypesjön kommer att tillgänglighetsanpassas.

Så kanske avslutas kvällen med ett hårt pass på hinderbanan på Kransmossen.
Eller med en trevlig grillkväll i trevligt sällskap vid Kypesjön?

I vilket fall, välkomna ut till platser där människor möter människor!

//Anna Karlsson, Fritidskonsulent Fritids- och Folkhälsoförvaltningen

tisdag 14 maj 2013

Ställ krav för påverkan i rätt riktning

Som beställare påverkar du utbudet, beställ miljörätt!
Kan Borås bli en ledande mötes- och miljöstad? Ett sätt att bli det kan vara att ha en hög andel ekologiska och närproducerade livsmedel i de egna köken, men även inom den privata restaurangbranschen.

Borås Stad har länge haft som mål att öka andelen ekologiska livsmedel. År 2012 uppgick andelen till 13 procent. Det är en bit kvar till målet på 25 procent, men sett till de senaste årens ökning måste siffran ändå ses som ett framsteg! En ökad andel ekologiska livsmedel innebär bland annat att kemikalieanvändningen minskar, den biologiska mångfalden gynnas och övergödningen av våra sjöar och vattendrag minskar. Hur maten produceras har en stor betydelse för miljön. Cirka 30 procent av Sveriges totala energikonsumtion och minst 20 procent av Sveriges klimatpåverkande utsläpp kommer från livsmedelsproduktionen.

Kan Borås Stad utmana och uppmuntra även den privata restaurangbranschen att bli matsmarta?  Svenskarnas måltider äts till 25 procent på restauranger. Det innebär att krögare kan göra skillnad, dels för att bidra till en god hälsa hos sina gäster, dels bidra till en välmående miljö lokalt och globalt genom att till exempel köpa mat av lokala matproducenter som levererar ekologisk och närproducerad mat.

Den 27 maj bjuder Miljöförvaltningen och Navet in restaurang- och caféägare till ett ekologiskt lunchmöte på Navet för att informera om vilka vinster de kan göra genom att öka andelen ekologiskt och närproducerat. På många orter runt om i landet finns det KRAV-certifierade restauranger att välja mellan, vilket gör det enkelt för en gäst att veta var man ska gå om man vill äta ekologsikt och närproducerat. I Borås är det idag bara köket på Fristad Folkhögskola och frukosten på Hotell Scandic Plaza som är certifierade…

Navet anordnar ofta konferenser och andra möten. Med sin hållbarhetsprofil vill de gärna servera ekologiskt och letar efter restauranger som kan erbjuda detta. Navets verksamhetsledare Lotta Johansson sa till mig ”För oss är det viktigt att vara hållbara hela vägen. Vi kan inte bara undervisa andra om att minska sin miljöpåverkan om vi själva inte gör det i praktiskt handling. Och genom att välja ekologiskt tar vi ett steg mot att bli miljöschyssta. Vår förhoppning är att fler restauranger kan erbjuda oss och andra konferenshållare bra och hållbara matalternativ”

Jag hoppas att det kommer fler konferensanordnare som agerar som Lotta på Navet, det vill säga ställer krav på att maten som serveras till gästerna också ska, förutom att vara god, vara tillagad med omtanke om miljö, hälsa och lokal matproduktion i Sjuhärad.

Johanna Thorén, m
iljöutredare, Miljöförvaltningen

måndag 13 maj 2013

Har ni märkt en sak?


Har du också märkt en sak? Vi jobbar med ett område som är väldigt hett och poppis!
Undrar om man kan gå en hel dag utan att matas med begreppet hållbarhet eller hållbar utveckling?

Allt är plötsligt hållbart. Jag tror nog inte att alla plötsligt ändrat sina beteenden eller att kommuners arbete helt plötsligt går i en fullständig hållbar riktning eller att just den specifika utbildningen kan lära hur vi skall arbeta i rätt riktning. Nej, det är synnerligen enkelt att sätta begreppet ”hållbart” som första ord i en mening och ...Yes! vad inne det helt plötsligt blev. Känns i min värld lite som att vara utsatt för tv-shop… Lite snabbt tillfixat och du är i hamn.

Tyvärr (eller inte) är det inte så enkelt. Ska vi lyckas på riktigt krävs en hel del tankearbete, innovativa grepp och ett mod att bryta gamla upptrampade stigar och vanor. Vi behöver bryta mål av ekonomisk karaktär, social karaktär och ekologisk karaktär mot varandra och våga stå för det vi tror gagnar en hållbar utveckling. Det finns tyvärr inte en metodbok att slå i och färdiga fyrkantiga hållbarhetsinstrument att arbeta med.

Det som glädjer mig oerhört är vilken vilja och drivkraft det finns i vår kommun att ändå anta utmaningen! Vi skall våga vara först, vara innovativa och arbeta tillsammans för att verka i en hållbar utveckling för Borås och jordens bästa.

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet