fredag 11 oktober 2013

Fredagssoffan

Denna vecka sitter Helena Gäskeby i Fredagssoffan. Helena arbetar som rehabassistent i stadsdel Väster. Hon är också fordonsansvarlig och vet vi får pengar till annat än att betala fordonsskador. 


Ewa Luvö, Kvalitetsstrateg, Stadskansliet

torsdag 10 oktober 2013

Här sitter en del av framtiden och är vacker


Här sitter en del framtiden och är vacker. I just detta fall är det Erikslundskolans nior som gladde stadsdelskontoret Norr med ett besök i förra veckan. På agendan stod ”studiebesök för att få veta vad människor på ett stadsdelskontor jobbar med”.

Skolan är en de viktigaste mötesplatserna för unga. Men inte bara. I Vision2025 skriver vi att barn och unga ”vid sidan av pedagogerna tidigt ska möta företrädare för…det omkringliggande samhället, över generations- och kulturgränser”.

Sagt och gjort.

När syo-konsulenten för Erikslundskolan i fjol frågade om ett studiebesök, tackade vi på stadsdelskontoret ja och tänkte ”vad kul!” Sedan fick vi lite huvudbry  hur genomför vi ett studiebesök när våra jobb inte är så ”visuella”, vi befinner ju oss mestadels på kontor eller i möten?

Men vi gjorde så här:
  • Först hälsade vi alla välkomna i en gemensam konferenssal och berättade lite om Borås Stad, att det finns allt ifrån elefantskötare, svetsare och kockar till bibliotekarier, målare och chefer i kommunen. Totalt cirka 10 000 anställda, minst 248 olika yrken.
  • Sen berättade vi kort om vilka yrken som finns just på stadsdelskontoret Norr.
  • Efter det delade vi in hela gruppen i tre grupper. En grupp stannade kvar och fick höra en medarbetare berätta om sitt yrke lite mer utförligt.
  • De andra två grupperna gick runt i kontoret, stannade till vid dörren till olika medarbetare och fick på så sätt höra vad bland annat ekonomer, personaladministratörer, ungdoms- eller placeringssamordnare jobbar med på dagarna.
  • Alla grupper gick runt till alla utvalda medarbetare, så att alla elever fick samma information.

Typ så. No more, no less. Det funkar. 15-åringar är charmiga varelser som visserligen kanske inte håller intresset på topp hela tiden. Men vem kan förvänta sig det? Och ärligt talat, gör alltid vi vuxna det?

I år var andra året vi gjorde detta. Vi ser fram emot nästa år. Vem vet, då kanske vi kommit på någon nyhet som vi lägger till.

/Marita Haglund, administrativ chef 

onsdag 9 oktober 2013

Attraktiv arbetsgivare

På Fritids- och folkhälsoförvaltningen är det väldigt viktigt att vi arbetar med frågan hur vi kan bli en attraktiv arbetsgivare. Vi har dagliga möten med våra medborgare inte minst på våra badhus, men också i våra övriga verksamheter träffar vi såväl privatpersoner som företag och föreningar. Som anställd måste du därför känna dig säker i mötet med andra. Vem representerar jag och vad står vi för?

Stadens tre ledord är: Professionell, engagerad och lärande. På vår förvaltning har vi också ledordet serviceinriktad, ett ord vi tycker är väldigt viktigt med anledning av ovanstående. Service för oss är att medborgarna, tillika våra kunder, lämnar oss med ett leende på läpparna och känner sig nöjda efter sitt möte med oss. Vi arbetar alla för boråsarnas bästa.
När vi uppnår detta har vi all anledning att känna oss som goda ambassadörer för vår arbetsgivare Borås Stad.

I Borås Stad har vi tillgång till Medarbetarcentrum som erbjuder anställda en karriärutveckling utifrån våra yrken, men också en möjlighet att få byta arbetsplats och därmed också yrkesinriktning utan att för den sakens skull bryta en anställning hos en trygg arbetsgivare.

En god hälsa är också viktig, något arbetsgivaren arbetar systematiskt med genom att t.ex. utbilda hälsoinspiratörer vars uppgift är att sätta fokus på frågan för såväl chefer som övriga tjänstemän. Hälsa är inte bara motion och idrott utan lika viktigt kan det vara att besöka en föreläsning eller utställning och att göra det tillsammans med andra.


// Ann Kullander, personalfunktionen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 8 oktober 2013

Ett nytt naturreservat planeras i Borås

                                                                                        Illustration: Ida Brogren

I visionen för Borås 2025 finns det en uttalad mening om att Borås ska behålla och utveckla de natur- och kulturvärlden som finns i Borås. Vad många kanske inte känner till är att det i Borås redan idag finns många naturreservat inom kommungränsen, rättare sagt 11 till antalet, varav fem är kommunala. De kommunala naturreservaten är Rya åsar, Flenstorp, Lindåsabäcken, Vänga mosse och Älmås, var och en med sin speciella särart, bland annat våtmark (Vänga mosse), eller kulturmark med gamla anor (Älmås).

Nu undersöks möjligheterna att skapa ett 6:e naturreservat i kommunal regi. Det är Storsjön, som ligger strax väster om Viskafors, som planeras bli ett fredat naturområde. Storsjön är idag ett rekreationsområde som har en sandstrand, stora gräsytor och en vandringsled som passerar igenom badplatsområdet.

Syftet med naturreservatsbildningen är att skydda ett område på 460 hektar. Länsstyrelsen har, som en förberedelse till reservatsbildningen, beviljat pengar för att det ska genomföras provfiske och en inventering av områdets natur-, kultur- och landskapsvärden.

Mer information ges av vikarierande kommunbiolog Anna Ljunggren.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen