lördag 24 november 2012

Filmen om Borås

Filmen om Borås ger ett översiktligt intryck av vad Borås står för idag, av stadens profil. Under tre rappa minuter visas stadens många sidor upp, med tonvikt på Borås karakteristiska styrkor. Handel, industri, miljö, kultur, sport och på stan-bilder blandas mot bakgrund av delvis special­skriven musik. Högskolan, textil design, sommartorsdagar, caféliv och fotboll tillhör det som glimtar förbi
Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Fredagssoffan

Denna veckan gäst är Karolina Pahlén från Borås Konstmuseum. Hon berättar om sitt arbete och museets regionala uppdrag för rörlig bild. Denna vecka särskilt aktuellt i symposiet kring film- och videokonst som museet anordnar 22-23 november. Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

fredag 23 november 2012

Planet Earth - hisnande vackert

Välj fullskärmsläge och full HD-kvalitet. Luta er sen tillbaka, titta och njut!Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Visionstårta

I dag blev det tårta till förmiddagsfikat på Stadskansliet. Samtidigt passade vi på att tacka  Hans Forsman för hans arbete med att ta fram visionen. Hans har ju under drygt ett års tid varit projekledare för arbetet och lotsat politiker, tjänstmän, föreningar, referensgrupper, näringsliv - ja nästan hela stan - på resan till det som idag är Borås 2025. Tack Hans!


Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg


torsdag 22 november 2012

Visionen i miljöarbetet

Vad innebär Borås 2025 för Miljö- och konsumentnämnden? Vilka är utmaningarna för ett hållbart Borås? Vilka frågor råder nämnden över och hur kan vi påverka andra? Kan vi utveckla samverkan med andra aktörer? Hur kan vi förbättra medborgardialogen? Detta var frågeställningarna när Miljö- och konsumentnämnden och tjänstemän från Miljöförvaltningen i slutet av oktober samlades för en planeringsdag med utgångspunkt i Borås 2025. Utifrån de sju strategiska målområdena fördes engagerade diskussioner både runt ”cafébord” och i ”open space”.

Resultatet blev en katalog över goda idéer som förvaltningen kommer att arbeta vidare med i verksamhetsplaneringen, några redan för 2013 och andra på längre sikt. Insatser för att stödja stadsodling i olika former, hur man kan kommunicera hållbarhetsfrågor på ett mer lustfyllt sätt samt utveckling av en hållbarhetsportal för Borås Stad var några av förslagen som diskuterades mer på djupet. En råd tråd under dagen var kommunikation i olika former. En förutsättning för en hållbar samhällsutveckling är att det finns en insikt om och förståelse för vad detta innebär hos såväl enskilda boråsare som organisationer/företag och i förlängningen ett engagemang för att själv - hemma eller på jobbet – bidra till att vi går i den riktningen. Och här har Borås Stad som organisation ett stort ansvar för att agera som ett föredöme – att dra på sig ledartröjan!

Leif Schöndell - Förvaltningschef

onsdag 21 november 2012

Det är vi som är strateggruppen

Den så kallade strateggruppen består av ett antal personer anställda av Borås Stad som ska driva arbetet med visionen framåt.

Gruppen har bildats speciellt för det ändamålet och vi som är med har väldigt olika kunskaper och uppdrag. Än så länge har vi träffats två gånger för att sätta oss in i visionen och lära känna varandra.

Gränsöverskridande samarbete och nytänkande är nyckelord för vårt arbete. Med tiden kommer vi att kunna presentera mängder av förslag på projekt och aktiviteter som skulle kunna genomföras i visionens andra. De förslagen ska koncernledningen sedan utvärdera och slutligen tar politikerna ställning till vad som ska göras.

Vi ser det som ett hedersuppdrag att få vara med, och viljan att göra ett bra jobb är enorm. Många av oss som är med i strateggruppen kommer att blogga här framöver, så vi hörs!


Från vänster: My-Linda Lorentsson, Carina Loh Lindholm, Carola Samuelsson, Sakiba Ekic, Kai Jacobson, Petri Pitkänen, Mia Claesson, Dzenan Ganic, Britt-Inger Lindqvist, Monica Lindqvist, Marie Persson, Annika Klemming och Susanne Carlsson. 

Annika Klemming - Kommunikatör

tisdag 20 november 2012

Ett viktigt val

 Under två veckor har barn i åldrarna 4-12 år varit med och röstat på sin favoritlekplats, tre olika alternativ har presenterats. Igår kväll räknades rösterna av Borås Stads Ungdomsråd och valnämnden. Hela 8 280 röster har lämnats och det blev en lååång kväll för våra tappra rösträknare. Vilket engagemang hos barnen som röstat,- och det är ju en fråga som berör!
Lekplatsvalet är ett konkret exempel på hur man kan involvera och göra barn delaktiga. Det gör att demokratin och barns rätt till inflytande kommer på tal. Tummen upp för det!
Vi har alla skyldighet att uppmuntra barn att delta i olika former och uttrycka sina åsikter. Barn är experter på att vara barn, den expertisen måste vi ta tillvara på.:)

Lekplatsvalet är ett exempel vi kan hämta inspiration från Barnombudsmannen här  kan ni läsa om några fler.
Alternativ 2 - barnens eget val

Våra rösträknare
Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg

måndag 19 november 2012

Vilket engagemang i Fristad

Missionskyrkan i Fristad var fylld till sista plats den 15 november när Framtid Fristad bjudit in såväl fristadsborna som representanter från Borås Stad för att samtala om olika frågor som kändes viktiga för Fristad. Engagemanget var helt fantastiskt och många frågor och områden lyftes. Framför allt var upplevelsen att efter omorganisationen har Fristad "glömts bort". Detta tydliggjordes under kvällen och förvaltningschefen för Stadsdel Norr Bo Drysen var tydlig med hur enkel vägen faktiskt är genom att höra av sig till Stadsdelskontoret. Även andra sätt att samtala och samverka på bestämdes under kvällen. Det diskuterades även utifrån vår vision Borås 2025 och Fristadsborna var mycket intresserade.

Vilket engagemang!! Snacka om konstruktiv medborgardialog när den är som bäst!! //Marie Persson - Hållbarhetsstrateg

söndag 18 november 2012

Fredagssoffan

Denna veckan var gästerna Borås Stads ungdomsstrateg Sakiba Ekic och informationssekreterare Catrin Sangberg och ämnena var lekplatsvalet och barn och ungas inflytande.

Ewa Luvö - Kvalitetstrateg