fredag 14 december 2012

Jonas Larsson från Borås Basket på Creative Camp

Creative Camp kallar vi det forum där kreativa människor, branscher och industrier möts och diskuterar nya former för samarbeten. Målet är att främja affärer, utvecklingsmöjligheter och nätverk. Bakom ligger kunskapen om att samverkan och utbyte av kunskap över traditionella branschgränser skapar nya värden både för samhälle och företag.
Creative Camp startade sommaren 2012 och har utvecklats på initiativ av näringslivsenheten i Borås Stad.

Hösten 2012 Creative Camps presenterades i samarbete med Mediabaren mer på Facebook

Creative Camp ska genom att främja multidisciplinärt samarbete fungera som ett nätverk och en mötesplats för att ge befintliga företag och nyetableringar inom den kreativa industrin möjlighet att utvecklas.

 Vi uppmanar att Facebooksidan används för att:
 » Erbjuda/efterfråga tjänster och produkter
 » Söka/erbjuda medarbetare
 » Tipsa om seminarier, artiklar, böcker etcNelly Hayek - Näringslivsutvecklare

Jonas från Åkerbruk i Fredagssoffan

Gäst i Fredagssoffan är Jonas Henningsson från Återbruk på Arbetslivsförvaltningen. Han är initiativtagare till Borås Rent och Snyggts Mobile Info Center - mobila informatörer som informerar om avfallssortering, brandsäkerhet m m ute  i bostadsområden. Han berättar om det och andra miljöprojekt som Återbruk jobbar med.

torsdag 13 december 2012

Kunskap om unga - gör skillnad för unga

Idag är sista dagen för unga i Borås att svara på Lupp-enkäten. Lupp är en ungdomsenkät som hjälper kommuner att ta reda på hur ungas situation verkligen ser ut. Verktyget erbjuds av Ungdomsstyrelsen och mer än hälften av landets kommuner har någon gång gjort Luppen.

Borås har kommit långt i sitt arbete med ungdomsfrågorna men för att vidareutveckla det behöver vi veta vad unga säger om Borås. Hur är det egentligen att bo här? Hur ser man på framtiden? Vad bör politiken satsa på? Dessa och många andra frågor besvaras av unga i år 8 och år 2 på gymnasiet i våra skolor. Ambitionen är att vi gör Luppen vartannat år.
Det speciella med denna enkät är att den ställer frågor inom så många olika områden - som vi behöver kunskap om för att göra det bättre för unga. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, skolan eller vilka framtidsplaner man har.

Nästa vecka börjar analysarbetet och vi räknar med att ha en färdig rapport i slutet på februari 2013. Resultaten är till för att användas, av alla, så håll utkik efter den!  Vi får ett enormt kunskapsunderlag att använda inom många olika områden. Det är ju meningslöst att göra en snygg rapport som ingen använder sig av. Tänk på all tid som unga har lagt ner på att svara på alla frågor! Luppen blir ett bra komplement till annan verksamhet kopplat till ungdomsfrågorna i Borås och ett stort steg fram i arbetet med att visionen. Så tänk redan nu på, vad behöver just DU veta om unga för att göra staden bättre för unga?

Avslutar med en filmsnutt jag fick se på Ungdomsstyrelsens rikskonferens i slutet på november.
Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg

onsdag 12 december 2012

Ja så har vi visionen i hamn, men hur kan jag som medarbetare i Borås Stad bidra till att visionen förverkligas?

Traditionellt sett så har vi på Fritids- och folkhälsoförvaltningen ätit julbord tillsammans i december. Precis som andra har vi ätit gott, haft trevligt tillsammans och gjort någon aktivitet för att stärka sammanhållningen.

Årets julbordsarrangörer, tillika kollegor som tagit på sig att ordna, kom med en fantastisk utmaning till oss alla. Vi fick i uppgift att under en timma, på vår lunchrast, skramla med Frälsningsarméns bössor på stan och samla in pengar till behövande barn och hemlösa i Borås. Alla vi som var ute var helt tagna av hur givmilda boråsarna är. Det var hur enkelt som helst att fylla bössorna. Det ska bli spännande och se hur mycket pengar vi lyckades dra in på bara en timma.

Det här tycker jag är ett bra exempel på vad vi medarbetare kan göra för att bidra till att skapa ett mera hållbart Borås.

//Susanne Carlsson, enhetschef Folkhälsoenheten

tisdag 11 december 2012

Bra start på veckan!

Måndagen spenderades på Brygghuset där vi tog emot ett studiebesök från Mölndal. Besökarna ville veta mer om hur Borås arbetar med ungdomsfrågor och ungas inflytande. Åsa och Anders från Brygghuset, kommunalråden Anette och Lena, och jag var glada över att få berätta om vägen till utmärkelsen ”Årets Ungdomskommun” och det fortsatta arbetet i Borås. Självklart kom vi även in på visionen och processen med att involvera barn och unga i detta arbete. Borås inspirerar!!! Våra vänner från Mölndal var mäkta imponerade av ”Borås 2025”. 

Vi pratade särskilt om målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. Hur fin är inte den formuleringen!? Den trycker på det allra viktigaste i vårt arbete med ungdomsfrågorna, det sektorsövergripande. Anders, enhetschef på Brygghuset uttryckte sig på ett väldigt bra sätt: ” Vi tror på att involvera, snarare än informera”.

 Eftermiddagen fick oss känna hopp inför vårt vidare arbete, och möjligheter, och utmaningar. Tack Mölndal för en bra start på denna vecka!

Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg

Byträffar – dialogmöten för lokalt driv på landsbygden!


Projektet ”Kulturlandskap Borås” som drivs av Miljöförvaltningen i Borås har pågått sedan juni 2012. Den viktigaste delen i projektet är just samverkan mellan olika aktörer som markägare, närboende, föreningar och Borås Stad för att arbeta med biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Under hösten har ”Kulturlandskap Borås” ordnat tre byträffar i Sköttning/Röl, Hallabron/Dalshestre och Håhult/Vedhult/Äskhult/Skarnhalla. Byträffen i Håhultstrakten har imponerat mest hittills. Vid mötet kom flera konkreta förslag när deltagarna fritt (ur naturvårdssynpunkt) fick önska något för deras by i framtiden:

En biodlare önskade fler uppställningsplatser för bikupor. Flera av granngårdarna ville gärna ha bin och kunde tänka sig att hjälpa till med tillsynen. Kontakter knöts och biodlaren har därefter ansökt från Borås Stads Naturvårdsfond för bidrag till fler bikupor.

Deltagare önskade även starta en gemensamhetsodling tillsammans med grannarna med potatis, grönsaker och blommor. En av gårdarna i Håhult ställde sin obrukade åkermark till förfogande. Planen är att komma igång inför odlingssäsongen 2013. Givetvis med gemensam avslutande skördefest på hösten!

Byträffarna kommer att fortsätta under 2013 och förhoppningsvis leda till fler gemensamma åtgärder för att bibehålla och öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. 
”Kulturlandskap Borås” är en del i att uppfylla målområde ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande” i Borås 2025.

Byträffarna sker inom projektet "Slåttergubbens marker" finansierat av Leader Sjuhärad. Emma Nevander - projektledare Kulturlandskap Borås