fredag 31 maj 2013

Borås visioner om Världsstaden siktar på hållbar stadsutveckling

Idéerna för Nedre Norrby är inget mindre än en revolution för stadsbilden i Borås. Upp till cirka 1 500 lägenheter kan placeras på de idag tomma grusytorna, i hus ritade av arkitekter från alla världsdelar och vända mot Viskans vattenspegel i en ny sträckning.
Så ser visionerna ut för Världsstaden, den nya stadsdel som ska utplåna en barriär och binda samman Norrby med Borås centrala delar. Världsstaden ska bli en mångkulturell stadsdel, både till sitt innehåll och till sin utformning.
Tanken är att locka renommerade arkitekter från alla världsdelar att rita var sin del av området, på samma sätt som Hestra parkstad blandar nordisk arkitektur.


Ewa Luvö - kvalitetsstrateg, Stadskansliet

torsdag 30 maj 2013

Vuxna och barn tillsammans för integration

Tack vare pengar från Statens Folkhälsoinstitut har Stadsdelsförvaltningen Väster och FOU Sjuhärad Välfärd valt att genomföra en forskningssatsning på Byttorpsskolan.  

Arbetet riktar sig till samtliga elever från förskoleklass till år 6 som går på skolan. Arbetet kommer att bedrivas under två år, från 2013 till 2015 och innebär att skolpersonal, barn och deras föräldrar ska arbeta systematiskt för ökad integration. 

Bland annat kommer man att arbeta med elevernas förhållningssätt till kulturmöten. Allt arbete kommer att ske i dialog och samverkan med barn, föräldrar och deras nätverk. En viktig del av satsningen är den vetenskapliga utvärderingen som ska göras av arbetet. I den vetenskapliga studien ingår även att undersöka om det finns ett samband mellan förhållningssätt i kulturmöten, ökad integration och positiva skolresultat.

Arbetet på Byttorpsskolan bedrivs i samverkan mellan stadsdelens förvaltningar för skola, förskola, kultur- och fritid och individ- och familjeomsorg. 

Målet med vårt arbete är att kunna få fram framgångsrika metoder för att öka skolelevernas integration. Detta kommer att öka möjligheten till goda skolresultat och god hälsa för alla barn.

Andreas Ekeleund, verksamhetsutvecklare på Socialtjänst barn och familj

onsdag 29 maj 2013

Hur gör vi oss hörda i bruset?

Jag arbetar som kommunikatör på vår förvaltning och ställer mig därför ovanstående fråga vid flera tillfällen. Vi har på Fritids- och folkhälsoförvaltningen en mycket utåtriktad verksamhet. Genom bland annat våra badhus, Brygghuset, föreningsenheten, folkhälsoenheten och anläggningsenheten träffar vi dagligen många människor i olika sammanhang.
Vi har också mycket information som vi vill nå ut med till olika grupper, så som till exempel förändringar i badhusens öppettider eller inbjudningar till kurser/utbildningar som vi anordnar. I vår strävan att uppnå största möjliga spridning försöker vi vara så effektiva som möjligt.

På förvaltningens förstasida har vi en flik som heter ”Nyheter”, där vi lägger in det som är på gång hos oss. Vi använder oss också av Facebook som ett snabbt sätt att nå ut på.

Frågan är dock var finns våra läsare/kunder, hur förmedlar vi bäst ut informationen? Besöker de våra hemsidor, tänker de som vi när vi placerar informationen så som vi gör? Vi måste tänka oss in i kundens sätt att leta vilket är beroende av bland annat ålder, intressen och vanor och mixa därefter. Ibland är det kanske Facebook, vid andra tillfällen stämmer ett anslag på BVC, en affisch på biblioteket eller en annons i dagstidningen bättre in. Alternativt skickar vi ut inbjudan som en pdf direkt till e-postmottagare, på så sätt minskar vi också vår miljöpåverkan.

Det som förr var självklart är det inte på samma sätt idag.

Vad tycker du, hur håller ni kontakt med våra kunder/medborgare?

// Annika Baagöe-Larsen, kommunikatör staben, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 28 maj 2013

Vacker natur runt hörnet

Om du frågar en icke-boråsare vad de förknippar Borås med, vad brukar du få för svar? Fotbollslaget Elfsborg? Knalleland? Pinocchio? Borås Djurpark? Hisnande rondeller? Eller en stad där det finns mycket natur? Inget svar är mer rätt än något annat, men visst är det där med natur intressant. Något som jag blev än mer på det klara med när jag fick förmånen att guidas runt Borås av kommunbiologen Jenny Pleym. 

Hasselmusbo dokumenteras
Under några timmar fick jag och mina kollegor möjligheten att uppleva naturen ”runt hörnet”. Ett bedårande vackert odlings- och kulturlandskap visade upp sig i all sin prakt under rundturen. Mäktiga lövträd, långa och mossbelupna stengärdsgårdar som vaktade hus, kor och hästar i hagarna sveptes förbi. Och små, stora, djupa, grunda, lugna, strömmande vattendrag avlöste varandra. Vi åkte bland annat förbi en damm, vid Dalsjöfors, som härbärgerar större vattensalamander. Och en bit utanför Fristad, i ett område med lågväxta buskar och träd, tittade vi på hasselmusbon (bild). 

Flodpärlmusslor i Lindåsabäcken
Naturreservatet Lindåsabäcken, vid Målsryd, förärades också ett besök, och där fick vi, i den mörka dalgången, se och lära oss om flodpärlmusslan (bild). Flodpärlmusslan är ett fridlyst blötdjur som kan bli drygt 200 år gammalt och har ett minst sagt omständligt sätt att föröka sig på. Bara en mussellarv på 100 miljoner blir en vuxen individ! Lindåsabäcken är ett av få vattendrag i Sverige som fortfarande har en föryngring av flodpärlmusslor, vilket gör bäcken extra skyddsvärd. 

Backsippa
Vi fick, i Kinnarumma, uppleva en lilafärgad dalgång full med överblommade backsippor (bild). Med den synen för ögonen var det svårt att förstå att backsippan är fridlyst och ovanlig. Storlom vid Viaredssjön, blev även det en av utfärdsdagens mäktiga naturupplevelser. Vi hann också med en sväng till Vänga mosse, ett våtmarksområde som sedan två år tillbaka är ett naturreservat i Borås. Vänga mosse är ett av fem naturreservat, som Borås Stad håller under sina armar. För mer information om naturreservaten i Borås, följ länk

Vi tar det för givet, men om vi inte är uppmärksamma och vårdar den natur vi har i vår omgivning, så kanske det bara är en lång rad av granplanteringar och överväxta vattendrag vi kommer att uppleva i framtiden. Så, en uppmaning, åk ut, se, känn, lukta och njut av den vackra omgivningen och hjälp till att värna om den unika karaktär som är kännetecknande för naturen i Borås!


Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen

måndag 27 maj 2013

Vänta inte med att göra rätt

Vi vet att vi gör mycket som inte är bra för vår miljö. Ändå gör vi det. En dag kommer vi att tycka att vissa av våra handlingar är vansinniga bortom alla gränser och DÅ kommer vi att upphöra med dem.

Titta på den här instruktionsfilmen från 1964, som är gjord av Sveriges Television. De här råden var på riktigt då. Vettiga. Nu blir vi helt chockade.

Ägna sedan en minut åt att fundera över vad du gör idag som dina barn eller barnbarn kommer att förfasa sig över i framtiden. Jag misstänker att de flesta av oss kan komma att tänka på en hel del. Tyvärr. Men medvetenhet är första steget till ett bättre beteende och vi behöver inte vänta i 40 år innan vi själva väljer att göra rätt.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet