fredag 16 augusti 2013

Dags att fnissa lite!

Vi pratar mycket inom Borås Stad om att utveckla och förbättra våra processer, dvs vad vi ska göra och hur vi ska göra det för att minimera onödiga kostnader och och för att hantera våra resurser på bästa sätt . Det kan vara att hushålla med material och maskiner men också för att minimera stress och onödiga arbetsuppgifter för alla medarbetare. Ytterst handlar det om att på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt skapa värde för boråsarna, brukarna och kunderna. 

Det är viktiga områden att arbeta med och utveckla fast det kanske inte är varje gång vi brister ut i gapskratt eller ens småfnissar när vi gör det. Men nu tycker jag att det är dags att inleda helgen med lite fredagsfniss, och för att få full "fnissutdelning" så behöver ni kanske känna till tre ord/uttryck, så fritt översatt från norska:

Har du tuklet med det? - Har du varit inblandad i det?
Får du skylda? - För du skulden för det?
Kan du skylda på andre? - Kan du skylla på nån?
Kast det i söpla - Släng det i soporna!

Så trevlig helg på er!Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

torsdag 15 augusti 2013

Dannikeskolan bland de 10 bästa skolorna i Sverige på att minska matsvinnet


Dannikeskolan blev under våren, som en av tio skolor i Sverige, nominerad till att tävla om White Guide Juniors svinnpris. De skolor som nominerades hade utmärkt sig genom goda idéer, nya initiativ och samarbete över gränserna för att minska matsvinnet. White Guide junior rankar de bästa skolrestaurangerna i Sverige och delar årligen ut priser inom olika kategorier av skolmat.

Annelie Laitinen, kock på Dannikeskolan i Stockholm
Den 27 maj åkte kostchefen Berit Johansson och kocken Annelie Laitinen upp till Stockholm för att delta i prisutdelningen som ägde rum på Norra Latin. Prisutdelningen föregicks av intressanta föreläsningar med bland annat Lisa Förare Winbladh, matboksförfattare och bloggare, samt Gustav Fridolin, språkrör för miljöpartiet. Prisutdelningen, som hölls av bland annat centerns partiledare Annie Lööf och Anna-Maria Corazza Bildt, resulterade i en hedrande 7:e plats för Dannikeskolan.
Det finns all anledning att vara stolt över Dannikeskolan. Borås Stad startade förra året en tävling för alla skolor att minska matsvinnet så mycket som möjligt. Dannikeskolan utsågs till bäst i Borås på matsvinn 2012 och vann 10 000 kronor, de hade minskat sitt matsvinn med över 70 procent!

Prisutdelningscermonin på White Guide Junior
Borås Stad fortsätter att aktivt arbeta med att minska matsvinnet. Under senare delen av våren 2013 har ett stort regionalt projekt, Projekt Matsvinn, med 17 deltagande kommuner startats. Borås Stad samordnar projektet, som fokuserar på att minska produktionssvinnet i de kommunala köken. Magnus Bagge, Områdeschef kost och lokalvård, Stadsdelsförvaltningen Öster

onsdag 14 augusti 2013

Föreningslivets höststart

Då var allt som vanligt igen eller nästan i alla fall. Alla är tillbaka efter en underbar semester och de flesta ser utvilade ut!

Även föreningslivet har haft semester, en välbehövlig sådan för alla idéella krafter som gör fantastiska insatser varje idag under stora delar av året. Men snart börjar det igen, med full fart!
På föreningsenheten sitter vi på helspänn, redo att ta emot redovisningen för vårens aktiviteter där ansökningstiden går ut torsdag den 15 augusti. Visste ni att varje år genomför föreningslivet i Borås ca 70 000 sammankomster med ca 700 000 deltagare. Ni förstår vilken "apparat" som snart kör igång! Lägg därtill alla föräldrar som skjutsar, ledare som ska transporteras, matcher/tävlingar som planeras så förstår ni nog snart vilka otroliga ideella insatser som krävs för att få detta att gå runt och fungera.

Här erbjuds kanske den största mötesplatsen både för unga och vuxna utöver skolan och arbetsplatsen. Här skapas nya kontakter, nya vänner, nya partners. En del livslånga, andra tillfälliga.

Några saker som kommer att arrangeras i Borås framöver, men som redan är igång planeringsmässigt är: SM-veckan 2014, O-ringen 2015. Stora mötesplatser, om än tillfälliga.

Föreningslivet är bestående och väl värd alla lovord.

Kalendern börjar fyllas på. Möten, möten, möten. Jobbigt? Nej, utmanande? Ja! Tillsammans skapar vi Borås föreningsliv, en mötesplats för alla!


//Hans Andersson, enhetschef Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 13 augusti 2013

Rik- och slåtterkärr i BoråsInom Borås kommun finns endast åtta rik- och slåtterkärr kvar. Dessa är små och har skötts av markägarna genom slåtter och bete sedan lång tid tillbaka. Borås Stad vill uppmärksamma denna bortglömda biotop. Därför har jag under två månader nu i sommar inventerat alla åtta rikkärren och gjort skötselplaner för dem. Målet för detta projekt är att tillsammans med markägare, närboende och lokala föreningar försöka säkerställa skötseln och bevara naturvärdena i samtliga kärr.

När slåtterblomman blommar är det dags att slå rikkärr
Rikkärr uppkommer i områden med kalkhaltig mark och är rika på mineraler, främst kalcium. Samtidigt är rikkärren generellt ganska näringsfattiga. Rikkärren utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter av kärlväxter, mossor och snäckor. Även många arter av småfjärilar, jordlöpare och kortvingar är knutna till mer eller mindre öppna rikkärr och för flera groddjur utgör de viktiga livsmiljöer. 200 rödlistade arter är knutna till rikkärren, varav 85 är klassade som hotade.

Många rikkärr var viktiga fodermarker förr. Årlig slåtter med lie och påföljande bete skapade en speciell flora som gynnades av hävd. Sådana slåttermarker var utbredda i landet fram till mitten av artonhundratalet. Sedan dess har nästan samtliga dikats ut, odlats upp eller vuxit igen. Dessa naturliga och kulturskapade biotoper är svåra eller omöjliga att återskapa.

Slåtter med lie och eller bete är vad som funkar bäst för att bevara den rika och speciella floran i rikkärren. Om de inte hävdas växer de snart igen.

På bilden demonstrerar folk från Äspereds hembygdsförening hur man bäst tar hand om ett rik- och slåtterkärr. Slåttergillet hålls i juli varje år och är öppet för allmänheten, så kom gärna med och hjälp till att vårda den biologiska mångfalden i Borås!

Anna Kasurinen, biolog, projektanställd på Miljöförvaltningen.
Projektet är finansierat med medel från WWF.

måndag 12 augusti 2013

Vi fortsätter tillsammans i hållbar riktning

Nu är semestern slut för många och mycket solljus och energi har tankats denna sommar. Jag ser med spänning fram mot denna höst och ett fortsatt arbete med att stötta Borås med att förverkliga visionen. 

När vi har varit runt i de flesta förvaltnings- och bolagsledningsgrupper har vi möts av stort engagemang och driv kring att verka i visionens anda. 

Den stora utmaningen är som nämnts tidigare att göra detta i en hållbar riktning. Vi på Stadskansliet kommer att stötta och, tillsammans med er, utveckla metoder och modeller hur vi ska såväl styra, systematisera, vilja ständigt förbättra oss, ta tillvara alla goda exempel och sprida till varandra, utbilda, engagera och fortsätta göra det med det driv och engagemang vi möts av på alla plan i kommunen.

Vi ska genomföra detta med hållbar utveckling i fokus eftersom det är just en hållbar utveckling som genomsyrar visionen och dess målområden. Det här är en utmaning som antagits av Borås Stad. En utmaning som inte är alldeles enkel, men som vi tillsammans med gemensamma krafter ska fortsätta jobba för!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet