torsdag 22 augusti 2013

Visionsarbete med anhöriga i fokus

Vårt arbete att tydliggöra, vidareutveckla och kvalitetssäkra anhörigstödet i Stadsdelsförvaltningen Väster gör vi för att möta medborgarnas olika behov. Bland annat skapar vi gemensamma former och strukturer för att erbjuda invånarna ett likvärdigt anhörigstöd.

Mötesplatser och träffpunker utvecklas ständigt för att ge de anhöriga möjlighet att skapa kontakter med andra i samma situation. Därför försöker vi se till så att de insatser och aktiviteter vi erbjuder ska vara lättillgängliga. Vi vill bryta ensamhet och isolering och jobbar därför för att skapa en stöttande kultur gentemot anhöriga med en förståelse för deras situation. Bland annat pågår ett arbete med att utveckla möjlighet till "egen tid" för att anhöriga ska bli uppmuntrande och avlastade. Det är viktigt att anhöriga känner sig trygga, sedda och bekräftade - att någon lyssnar och ger tid med också frågar hur de mår!

Seki Sinani
Planeringsledare inom äldreomsorgen
Stadsdelsförvaltningen Väster

onsdag 21 augusti 2013

Medborgaren i fokus – vad innebär det?

Bra service kan låta som en självklarhet, men i ett brus av information kan ett begrepp bara bli ett ord utan betydelse. Det är därför viktigt att stanna upp och reflektera över vad saker och ting faktiskt betyder. Service är ett vedertaget begrepp, men vad betyder det egentligen, för er och för oss? På Fritids- och folkhälsoenhetens stabsenhet har vi stannat upp och försökt reflektera.

För oss handlar service om ett förhållningssätt där vi skapar mervärde och underlätta vardagen för dem vi är till för. Det handlar också om en upplevd känsla av det som förväntas utav oss. Service är för oss bland annat:

·        Ett professionellt bemötande
·        Lämna snabba och tillförlitliga svar
·        Vara tillgängliga
·        Lämna tydlig hänvisning vid frånvaro
·        Återkoppling
·        Lämna klara besked och vara tydliga i vår kommunikation
·        Hålla det vi lovar
·        Anpassa kommunikationen efter mottagaren
·        Skaffa en förståelse/insikt om kundens/medborgarens önskemål
·        Skapa bra hjälp till självhjälp
·        Fokusera på lösningar
·        Sprida information internt/externt

Service behöver nödvändigtvis inte betyda samma sak för er som för oss. En upplevd känsla kan variera beroende på att vi mottar den service vi får på olika sätt. Därför är det av stor vikt att era synpunkter når oss inom Borås Stad. Det är just genom dessa vi kan förbättra våra verksamheter. Tillsammans kan vi göra skillnad på resan mot 2025!

//Cecilia Salomonsson, ekonom, enhetschef Staben, Fritids- och folkhälsofövaltningen

tisdag 20 augusti 2013

Kretsloppsveckan – snart här för att lyfta miljöfrågor i vår vardagNu närmar det sig. Vecka 37. Kretsloppsveckan - en vecka fylld med aktiviteter och föreläsningar. Fokus ligger som alltid på frågor som berör oss alla - vår miljö, vår nutid och framtid. Det kommer under veckan att ges möjlighet att få ta del av såväl små som stora funderingar och konkreta lösningar på lokala och internationella miljöutmaningar.

Årets program för Kretsloppsveckan har svällt, sedan föregående år, och det finns intressanta saker att göra för alla. Vill du lufta lungorna, så är promenad/jogging under Kretsloppet den 14 september ett förslag. Filmintresserad? Den tänkvärda dokumentären Inte bara honung, visas på Röda Kvarn 9 och 10 september. Känner du för att bryta av arbetsvardagen med en lunchföreläsning under Kretsloppsveckan, så är du välkommen till Brygghuset för att lyssna på ämnen som spänner allt ifrån internationell avfallshantering till hur Borås ska bli en cykelstad. Fredagens lunchföreläsning, med Tobias Jansson, kommer att ta upp ett koncept som blivit mer och mer uppmärksammat, dvs. cirkulär ekonomi, där affärsnytta kombineras med resurseffektivitet.

Och den som vill ta på sig galakläder, missa inte miljögalan, onsdagen den 11 september. Sarah Dawn Finer, Magnus Carlsson och Mattias Klum är några av de artister/gäster som kommer att uppträda.

Detta och mycket mer finns att läsa i programmet för Kretsloppsveckan. Så, läs och markera gärna i din kalender intressanta aktiviteter som du ska gå på.

Johan Linderstad, miljökommunikatör

Visionen i kortformatVarje ord i Borås 2025 har vägts på guldvåg, det har jag nog sagt något om tidigare. Trots det har vi nu vågat oss på en reducering bland orden och tagit fram en kortversion.

Det är inte alla som hinner, kan eller orka läsa hela det politiskt antagna dokumentet. Därför är det många som har efterfrågat en lite lättare variant. Nu är den tryckt och klar och jag skickar gärna ut till dem som vill ha.

Hör av er till mig om ni vill ha pappersvarianten! E-posta mig på annika.klemming@boras.se.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet