fredag 22 november 2013

13 trender - en film om framtidspaning

En intressant film från Sveriges Kommuner och Landsting - SKL - som handlar om framtidsspaning som väcker tanken!Ewa Luvö, kvalitetsstrateg, Stadskansliet

onsdag 20 november 2013

Många priser och utmärkelser till föreningslivet

Borås AIK fick i veckan som gick priset som Borås integrationsfrämjande förening. Priset är ett erkännande av föreningens arbete med integration i en stadsdel som har många utmaningar i form av flera olika nationaliteter. Föreningen gör ett fantastiskt arbete och har många samarbetspartners för att främja idrotten och framför allt fotbollen i området. Priset är på 25 000 kr till föreningens fortsatta arbete med integration i området och med idrotten som främsta medel. 

Ett annat stort arrangemang som genomfördes i november var Föreningsgalan. Fyra gånger tidigare har galan genomförts, dock var det första gången som Brygghuset stod som värd. Ca 100 särskilt inbjudna gäster från föreningslivet minglade under trevliga former och där många nya kontakter skapades. Borås fick fem nya "Säkra och trygga" föreningar. Dessa fick fina diplom och vimplar att sättas synligt i föreningens verksamhet. Diplomen delades ut av Fritids- och folkhälsonämndens representanter Cecilia Andersson och Christer Lundberg. Dessutom delades ett flertal ungdomsledarstipendier ut. SISU delade ut sin utmärkelse Årets förening som gick till KFUM Basket. Galan är ett samarbete mellan fritids-och folkhälsoförvaltningen, föreningsrådet i Borås samt SISU Idrottsutbildningarna i Borås. "


Hans Andersson, enhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 19 november 2013

Nya tag för att sprida information om naturvärden i Borås

QR-kod med länk till webbplats om rikkärr.


I tidigare blogginlägg har vi berättat om inventeringen av rikkärr i boråsområdet. Inventeringarna är färdiga och rapporter har skrivits men vi stannar självklart inte vid detta. 

Kunskapen som införskaffats ska inte samla damm i hyllorna, vi har därför läst in berättelser om de mest intressanta rikkärren. Dessa rikkärr ligger inte vid allfartsvägarna men vi ska inom en inte allt för lång framtid, vid respektive rikkärr, sätta upp skyltar bärandes på en QR-kod. QR-koden är en fyrkantig figur, se ovan, som ser ut som ett rorschach-test, men med hjälp av en applikation i en smart telefon läses QR-koden av och man länkas vidare till en webbplats. I det här fallet länkar QR-koden till webbplatsen med inlästa berättelser om tre rikkärr i Borås. Kristina Dahlbäck står för berättarrösten och hennes berättelser ökar tillgängligheten för bland annat synskadade att få ta del av kunskapen om våra nyinventerade naturområden. Berättelserna bidrar också till att ge informationen en viss spänst och lockelsen till att ta del av kunskap ökar, speciellt som många idag gärna anammar telefonernas (numera) smarta funktioner.

Att tänka till hur information kan spridas med hänsyn till funktionshinder, språk eller kultur är en ständig utmaning, men något som vi alla borde reflektera över till vardags, speciellt om vi ska följa vision om Borås  som en stad för alla.

Klicka HÄR för att få ta del av hur det kan låta när det ska informeras med hjälp av en berättarröst och för att få mer kunskap om rikkärren Häljared, Längjum och Sjötorp.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen

måndag 18 november 2013

Kan det vi fruktar vara bra?

Ett samhälle utan tillväxt, är det detsamma som ett samhälle utan framgång? Många skulle nog svara ja på den frågan. Ofta dras likhetstecken mellan växande bruttonationalprodukt och välfärd. Minskat utrymme för konsumtion är en tillbakagång och något att frukta. Ett misslyckande.

Men behöver det verkligen vara så? Vad händer med vår samhällsutveckling utan tillväxt? Vad händer med den hållbara utvecklingen?

Det ska ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som leds av Kungliga Tekniska Högskolan ge svar på. Under fem år ska forskarna söka svar på frågan utifrån tre olika perspektiv: framtid med negativ tillväxt, framtid med nolltillväxt och framtid med låg tillväxt.

Spännande tycker vi här i Borås som har bestämt oss för att vara föregångare i hållbar utveckling. 

Läs mer här.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet