fredag 21 december 2012

Från oss alla - till er alla...

Det har hänt mycket under hösten! Visionen Borås 2025 är antagen, vi har också fått nya miljömål och den gamla skolplanen har reviderats till Bildningsstaden Borås. Båda med en tydlig koppling till de strategiska målområdena och ska hjälpa oss i arbetet med att nå visionen.

Ni vet väl att alla kan se och ta del av Borås Stads stydokument. Klicka här!

Från oss alla - till er alla - en riktigt God Jul!
Det är aldrig fel att vila sig i form :-)
Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg


Spännande möten väntas till Borås 2013


Många av oss ingår i en förening eller organisation som har årliga återkommande möten runt om Sverige. För mig som arbetar med just detta är det en högtidsstund när vi kan välkomna alla dessa människor till vår fantastiska stad. De kanske aldrig har varit här förut och vet inte så mycket om vad som finns och hur det ser ut. Enligt undersökningar vi gjort åker de allra flesta härifrån med ett leende på läpparna. De tycker vi har en mysig stadskärna, att här finns mycket att göra och att vi håller en hög servicegrad. Det gillar vi!

Redan nästa år kan vi hälsa följande organisationer och möten välkomna till Borås:
  • Svenska Innebandyförbundets Barn- och ungdomsledarkonvent
  • Svenska Innebandyförbundets Elitkonferens
  • Svenska Friidrottsförbundets Årsmöte
  • Sveriges Ekokommuner
  • Högskolans PreHospenkonferens
  • Svepark - Svenska Parkeringsföreningen
  • IOGT-NTO
  • Svenska Badmästarförbundet – Vattengympa kick-off
  • Skara Stifts Präst- och diakonmöte
  • FN-konferens

Ser du själv någon på stan som tex har ett Boråsnyckelband runt halsen eller en Boråspåse i handen är chansen stor att de är här på ett möte eller på annat besök. Passa gärna på att ge dem hjälp eller kanske bara hälsa dem välkomna till vår stad.

Vill du veta mera om vikten och nyttan av möten är du välkommen att kontakta oss på Borås Convention Bureau och gärna läsa senaste numret av Meetings Västsverige.

Anna Lilja - Projektledare, Borås Convention Bureau


torsdag 20 december 2012

I Borås ska det bli inne att vara ute!


Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Undersökningar visar att en stor del av befolkningen inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att må bra. När det gäller den vuxna befolkningen uppger två av tre att de är fysiskt aktiva 30 minuter per dag och en av tre uppger att de är fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Andelen med övervikt och fetma är ungefär 50 procent (Hälsa på lika villkor i Västra Götaland, 2011).Särskilt oroande är att allt fler barn och ungdomar är överviktiga och har dålig kondition.

I Borås är 21 procent av våra 10-åringar överviktiga eller feta 2012. Det finns stora skillnader mellan bostadsområden och förutsättningarna för att kunna vara fysiskt aktiv skiljer sig åt beroende på var man bor i Borås. Det är också så att andelen föreningsaktiva 15-åringar
har minskat de senaste 10 åren (Borås Stads Välfärdsbokslut, 2011).

Att på olika sätt stimulera och locka till rörelse och motion i vardagslivet är därför en viktig insats för folkhälsan. De sociala skälen väger emellertid lika tungt. Aktivitetsplatser fyller inte bara en hälsofrämjande funktion i form av fysisk aktivitet utan skapar också förutsättningar för människor att mötas och kan bidra till ökad trygghet i ett bostadsområde. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2010 arbetat med att skapa aktivitetsplatser för alla åldrar. Under 2013 kommer man att fortsätta sin satsning på att skapa aktivitetsplatser som lockar till rörelse och skapar möjligheter till möten över generationsgränser.

//Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare Folkhälsa

tisdag 18 december 2012

Ibland är det extra roligt att vara miljöstrateg


Jag deltog nyligen i en workshop med miljökoordinatorer på förvaltningar och bolag. Ett av ämnena som diskuterades var vad som kännetecknar en ledande miljökommun. Diskussionerna gick höga kring borden och upptog allt från trafikplanering,  markanvändning,  närodling, energifrågor,  miljökrav vid upphandling, miljöledningssystem och sophantering till vikten av återkoppling av resultat, engagemang, kunskap och att vara det goda exemplet, ett föredöme.

Nästa diskussionspunkt handlade om var vi står på skalan, hur långt ifrån är vi att vara ”en ledande miljökommun”? Tidningen Miljöaktuellt rankar varje år kommunernas miljöarbete, och enligt den måttstocken hamnade vi vid 2012 års mätning på plats 70. Ganska långt från topplacering med andra ord.  Men vad tycker vi själva, och är vi på rätt väg?

Visst är det så att vi arbetar år rätt håll på många fronter: En nyantagen vision har gett hos en färdriktning och en strateggrupp arbetar förvaltnings- och bolagsövergripande för att visionen ska bli verklighet. Nya miljömål tas upp för beslut i Kommunfullmäktige den 20 december. Arbete pågår med ny trafikstrategi och översiktsplanen ska revideras för att bättre möta visionen om det hållbara Borås 2025. Därutöver görs givetvis mängder av  små och stora åtgärder över hela fältet för det vi kort kallar ”miljö”.

Med ambitionen att bli en ledande miljökommun, en nyantagen vision och nya miljömål som konkretiserar arbetet de närmsta fyra åren - och dessutom  engagerade miljökoordinatorer som driver på, samordnar och inspirerar på förvaltningar och bolag– då är det roligt att ha rollen som miljöstrateg i Borås Stad!


Carina Loh Lindholm - Miljöstrateg

måndag 17 december 2012

Ekonomisk hållbarhet svårt att förståIdag var Jan Wijkmark, hållbarhetskonsult på White i Stockholm, i Borås för att lära oss mer om hållbarhet.

Strateggruppen, hela Stadskansliet och några till fick chans att lyssna på Jans föreläsning på förmiddagen och han satte säkert igång många tankar hos åhörarna.

Jan menar att av de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet så är det den ekonomiska hållbarheten som är svårast att förstå. För om man tänker efter så är det väldigt mycket som vi i normala fall tänker på som ekologisk eller social hållbarhet som egentligen också är ekonomisk.

Om vi inte ser till att miljön omkring oss mår bra, kan det nämligen bli väldigt dyrt. Tänk till exempel om växter inte skulle klara av pollineringen på egen hand. Tänk om vi människor skulle behöva sköta hela den processen... Tydligen är det så i Kina på vissa håll där massor av människor jobbar med att pensla pollen på aprikosblommor eftersom bina har dött ut.

Det Jan tryckte hårdast på var att tillväxt inte alltid är av godo. Större befolkning i en kommun eller mer pengar på ett konto är inte alltid det som ger bäst hållbarhet. Ekonomi ska vara ett medel - aldrig ett mål. Det är det nog många som har svårt att ta till sig i ett samhälle som så länge har låtit sig styras av ekonomin. Men om vi ska göra vår vision till verklighet måste vi ta till oss den lärdomen på allvar, det är helt klart.

Annika Klemming – kommunikatör

Trender som påverkar det kommunala uppdraget

En intressant film från Sveriges Kommuner och Landsting - SKL - som handlar om framtidsspaning som väcker tanken!Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg