fredag 15 mars 2013

Earth Hour på lördag


Släck ljuset en timme under Earth Hour lördagen 23 mars kl 20.30


  -  och kom förbi Stora Torget, Borås, för att titta på stjärnhimlen.

Att släcka ljuset en timme under Earth Hour är en viktig signal till världens beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på större allvar. Förra året släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour tillsammans med hundratals miljoner människor över hela världen.
I Borås kommer bland annat Borås Arena, Ryavallen, Ryahallen, Borås Djurpark, Caroli kyrka, Gustav Adolfs kyrka, Ackumulatortanken, Rådhuset och Sven Eriksson gymnasiet att släckas så mycket det går.

På Stora torget från kl 20.30 till 21.30 kommer Borås AstronomiSällskap att visa upp ett bildspel och berätta om rymden. Om vädret tillåter kommer det också ges möjlighet att med stjärnkikare titta på stjärnhimlen. Med rymdperspektiv blir det lättare att förstå hur liten jorden är och hur viktigt det är att vi tar hand om planeten som förser oss med allt vi behöver.

För mer information kontakta Johan Linderstad, miljökommunikatör på Miljöförvaltningen, på e-post: johan.linderstad@boras.se eller tel.nr. 033-35 30 41.


torsdag 14 mars 2013

Borås är en Fairtrade CityFairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser. Samtliga politiska partier i kommunen är överens om att Borås skall vara en Fairtrade City.
För att vi ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs ett gemensamt engagemang mellan komun och näringsliv så att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje år. Ytterligare kriterier innebär bland annat att:
  • Fler aktörer inom näringslivet erbjuder Fairtrade-märkta produkter
  • Fler arbetsplatser i Borås väljer Fairtrade till fikat
  • Det lokala informationsarbetet fortgår genom att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare.
Vill du bidra till detta och bjuder ni på Fairtrade-märkt fika på din arbetsplats så är vi tacksamma om ni vill fylla i dessa uppgifter i vårt formulär.

Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

onsdag 13 mars 2013

Brygghuset är en självklar del av vision 2025

Brygghuset är ett resurshus för unga, en central mötesplats med café och spännande lokaler. Målgruppen är unga vuxna i åldern 16-29 år. Det är hit du ska komma för att förverkliga dina idéer om arrangemang och andra projekt.

Brygghusets verksamhet, finns i två våningsplan och har kapacitet till att ta emot upp till 150 personer/plan. Huset ska användas till arrangemang, utställningar, möten och liknande. På Brygghuset finns en scen, ett biorum med 31 biostolar och andra anpassningsbara lokaler, sammanlagt 850 m2.

Vår idé av unga för unga
Faktum är att vi i personalen INTE driver projekten och arrangemangen i huset. Främst vill vi låta unga boråsare ta initiativen till att fylla huset med innehåll. Av unga för unga, från start till mål, i alla led är drömscenariot. För att undvika viss vilda västern, måste Brygghusets personal godkänna alla projektbeskrivningar innan man drar igång något, litet som stort arrangemang spelar mindre roll för oss. Du står för idéerna och genomförandet - Brygghuset för lokalerna och den befintliga tekniken, möblemanget och vägledning för de som är ovana arrangörer.

Brygghuset tror på samverkan
För att innebörden av ordet "mötesplats" ska tas på allvar, jobbar vi ständigt med att skapa förutsättningar för möten mellan unga och vuxna, dels kan vi lära oss mycket av varandra dels kan det leda till utökade personliga nätverk. För att detta ska bli verklighet samverkar vi gärna med andra aktörer, såsom föreningar, företag, privatpersoner, organisationer etc.

Brygghusets café
Brygghuset är också stället för den som är fikasugen, därför kan det vara en god idé att börja din upptäcktsfärd på Brygghuset i vårt mysiga café.


// Klas Bolin, samordnare Brygghuset


P.s. Igår lanserade vi vår sida på Facebook, ta en titt... d.s.

tisdag 12 mars 2013

Förmedling för fler bin och flitigare använd betes- och slåttermark


Nu lanserar vi förmedling för biodlare som önskar uppställningsplats och upplåtelse av mark för de som önskar bin på sin fastighet. Genom att vara biodlare eller upplåta mark gör du naturen en tjänst. Bin ger inte bara honung de har ett viktigt värde för naturens ekosystemtjänster. De pollinerar inte bara vilda växter och fruktträd. Hela 40 % av våra odlingar är beroende av pollinering. Detta kan översättas i att var tredje tugga vi äter är beroende av en pollinerande insekt (Jordbruksverket).

        -"Förhoppning är att vi kan matcha de som har oanvänd jordbruksmark med dem som har djur att erbjuda", säger Emma Nevander, projektledare för Kulturlandskap Borås på Miljöförvaltningen. 

Förmedling av betesmark finns sedan tidigare i Marks kommun och därifrån har inspirationen hämtats. Borås går ett snäpp längre och förmedlar även bin och slåttermark. 

Foto: Apinordica

Ängs- och hagmarker har präglat det svenska landskapet under lång tid. Idag är ett av de största hoten igenväxning med sly som med tiden blir till skog. Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap för framtiden. Slåtterängar med kulturhistoriskt värde som innehåller många hotade arter har ett stort värde för framtiden. Upphörd betes- eller slåtterhävd leder till igenväxning, vilket i sin tur leder till att den biologiska mångfalden hotas.

Kulturlandskap Borås jobbar vidare med odlingslandskapet och därmed också att leva upp till visionen Borås 2025 och Borås miljömål om en levande landsbygd. Läs mer om projektet på webben, följ länk Kulturlandskap Borås

Förmedlingarna är delar av Leaderprojektet ”i slåttergubbens marker”. Emma Nevander, projektledare Kulturlandskap Borås 

måndag 11 mars 2013

En hållbar värld i miniformat

Miljökoorinatorer på besök i en värld byggd på hållbar utveckling – Återbruk.
Foto: Annika Klemming


Förra veckan träffade Marie Persson och jag alla förvaltningars och bolags miljökoordinatorer för att få igång deras tankar om visionen. Det blev ett bra möte med en riktigt bra workshop.

Platsen för vårt möte var Återbruk, en av Arbetslivsförvaltningens verksamheter som jag tidigare har skrivit om här på bloggen. Det går inte att låta bli att höja Återbruk till skyarna, för jag kan inte komma på någon annan företeelse som på ett mer tydligt sätt visar vad hållbar utveckling egentligen handlar om.

Här arbetar personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Många av dem har möjlighet att en gång få ett riktigt jobb, och på Återbruk ska de få tillräcklig självkänsla för att klara av att ta steget dit dag det kommer en chans. Andra kanske aldrig kan komma så långt, men här tas deras egen unika kompetens tillvara genom att de får meningsfulla arbetsuppgifter som de kan klara av. Här har vi den sociala dimensionen så att det visslar om det.

Den ekologiska dimensionen kommer in i själva verksamheten. Det finns en stor second hand-butik för möbler och småprylar. Det som kommunen, företag och privatpersoner lämnar in säljs antingen som det är, eller så plockas det ner i sina beståndsdelar och byggs ihop till något nytt. Här slängs praktiskt taget ingenting. En annan uppgift är att i samarbete med ett antal livsmedelsföretag ta hand om mat som har blivit otjänlig. Personalen tar ut maten ur förpackningarna och sedan tar Borås Energi och Miljö hand om den och gör biogas av den. Ni la väl märke till ordet samarbete, hoppas jag? Ett extra visionsbonuspoäng för det. 

Den ekonomiska dimensionen behöver knappast förklaras. Det är klart att det är ekonomiskt att ta tillvara det som redan finns, både för privatpersoner och för kommunen. Och det är också ekonomisk hållbarhet att ge människor meningsfulla arbetsuppgifter som får dem att må bra för då kostar de rent krasst mindre för samhället. En win-winsituation alltså.

Go go Återbruk, vi håller på dig!

Annika Klemming, kommunikatör på Stadskansliet