torsdag 12 september 2013

Norrby växer


Planarkitekt Jonas Hallberg och projektledare Veronica Moraeus framför den mobila mötesplatsen som hålls öppen under delar av Kretsloppsveckan.

Det är dags för stadsdelen Norrby att växa samman med centrum! Nu ska det obebyggda området mellan Norrby och järnvägsstationen förvandlas till en levande och hållbar stadsdel med bostäder, butiker och mycket grönt.

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, har bidragit med åtta miljoner kronor under en tvåårsperiod. Arbetet sker i partnerskap mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Borås Energi och miljö.

Bidraget gör att vi kan krydda satsningen på en hållbar stadsdel med mer forskning och innovationer samt ger oss möjlighet att sprida våra resultat och erfarenheter i Sverige och hela världen. Jag håller samman och driver aktiviteterna som tillsammans ska förverkliga målet – en hållbar vardag för alla.

Tankar och erfarenheter från de som bor och lever på Norrby är en av de viktigaste pusselbitarna. Under kretsloppsveckan skapar vi en kreativ mötesplats mitt på det obebyggda området där vi tillsammans tänker fritt, ser möjligheter och påverkar framtiden.   

Att bygga en hållbar stadsdel innebär att vi hela tiden väger samman de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven. Att bygga hållbart och samtidigt hålla nere kostnaderna så att folk har råd att leva och bo där – det är nyckeln till att verkligen lyckas med hållbarhet!


/Veronica Moraeus, projektledare

onsdag 11 september 2013

Händelserik vecka på Brygghuset

Lånegarderob + Utomhusevent D.S.V.G.D + Lunchföreläsningar

Eftersom vi i personalen på Brygghuset, själva inte arbetar med att fylla huset med innehåll, är vi alltid nyfikna och lyssnar till vad andra vill att Brygghuset ska vara. Visste du om, att vi erbjuder alla som vill, unga som vuxna, möjligheten att presentera egna idéer om arrangemang och andra spännande projekt i huset? Ett förhållningssätt som har visat sig fungera alldeles utmärkt och som bygger på en väldigt enkel princip; Du har idéerna - Vi har lokalerna, det är så vi vill jobba. Vi sticker inte under stol med att vi prioriterar arrangemang som kan erbjuda fri entré, som är öppet för alla och har ett av-unga-för-unga perspektiv. Men som sagt, vuxna är också varmt välkomna till Brygghuset.

Precis just nu klappar våra hjärtan lite extra för veckans arrangörer:
  • Borås Stad, som varje vardag i samband med Kretsloppsveckan arrangerar lunchföreläsningar, där man bjuder alla föranmälda på ekolunch.
  • Lånegarderoben Borås, ett idéellt projekt som har slagit upp en Pop-up store för att samla in kläder och textilier. Tanken är att man mot en liten avgift ska kunna erbjuda sina kunder en annorlunda garderob för speciella sammanhang. Både second hand/vintage och nyare plagg ifrån både etablerade och nya designers.
·        Radio Konkret och Backstage, som stolt kan presentera utomhuseventet D.S.V.G.D - ”De Så Vi Gör De”. Detta innebär att kvarteret kring Bryggaregatan och vägen-under-vägen kommer att fyllas med scener och utrymmen för hip hop, skateboard, BMX, graffiti, streetdance, laserdome, gyrotech, partybike och DJs. Plats på scen för artister som Dacosta, Flex, ICE, Roach Killah krew, och sist men inte minst ABIDAZ. Arrangemanget sker i samverkan med Brygghuset i Borås.Initiativtagarna denna veckan visar inte bara en stor bredd över vad andra vill att Brygghuset ska vara, utan att det finns en drivkraft i Borås till att faktiskt använda Brygghuset som en arena för arrangemang. Stora visioner i all ära, men att gå hela vägen ifrån idé till verklighet är något som vi verkligen uppmuntrar på Brygghuset.

Fri entré på samtliga arrangemang!

//Klas Bolin, utvecklingsledare Brygghuset, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 10 september 2013

Variera mera i din trafikvardag


Hur ser din resa ut? Ungefär hälften av bilresor som görs idag är under fem kilometer. En del av dessa kan bytas ut mot en cykeltur, promenad eller en busstur. Värna vardagsmotionen och anta utmaningen att gå, cykla eller resa kollektivt minst tre dagar till jobbet eller skolan under Europeiska Trafikantveckan, 16 till 22 september. Anmäl dig på boras.se/hallbararesor så är du med och tävlar om priser.

Du som redan idag reser hållbart kan förstås delta i utmaningen för att vara med och uppmärksamma frågan. För att uppmärksamma den Europeiska Trafikantveckan tar Borås Stad bland annat några parkeringar i anspråk på Allégatan. Hur då? Ja, det får ni se på plats.

Läs mer på boras.se/hallbararesor om aktiviteterna under veckan och hur långt Borås kommit i satsningarna för ett hållbart resande.

Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum i städer över hela Europa, 16 till 22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ. Bakgrunden till kampanjen är att mängden biltrafik ökar världen över, vilket i sin tur får negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Något måste göras och det innebär bland annat att öka medvetenheten kring alternativa transportmedel till bilen.

Johan Linderstad, miljökommunikatör

måndag 9 september 2013

Vikten av att inte göra som vanligt

Vi har många utmaningar framför oss på vår resa mot Borås 2025. En av utmaningarna är att bedriva en hållbar stadsutveckling där alla hållbarhetsdimensionerna beaktas. Jag upplever att det finns en stor vilja i Borås kring detta och att vi redan antagit utmaningen.

En aha-upplevelse fick jag och flera andra då vi förra veckan deltog på en workshop kring pre-certifiering av Norrby och Nedre Norrby. Vad menades då med detta?

Jo, Det finns ett certifieringssystem som heter Breeam och innehåller 40 aspekter utifrån hållbarhetscdimensionerna. Vi belyste de olika aspekterna utifrån
1. Hur vi gör idag
2.  hur vi gör om vi höjer ambitionsnivån
Den sammantagna bilden gav då en bra beskrivning kring hur hållbar stadsdelen blir utifrån dessa aspekter.

Det som fick alla att lite dra efter andan var skillnaden mellan "att göra som vanligt" och att "höja ambitionsnivån". Gör vi som vanligt kommer vi inte att kunna kalla området en hållbar stadsdel - vi är inte ens uppe och nosar åt det hållet. Höjer vi däremot ambitionsnivån några steg är vi nästan "outstanding". 

Nu vet vi var vi står inför det fortsatta arbetet. Spännande och utmanande!
Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet