torsdag 12 september 2013

Norrby växer


Planarkitekt Jonas Hallberg och projektledare Veronica Moraeus framför den mobila mötesplatsen som hålls öppen under delar av Kretsloppsveckan.

Det är dags för stadsdelen Norrby att växa samman med centrum! Nu ska det obebyggda området mellan Norrby och järnvägsstationen förvandlas till en levande och hållbar stadsdel med bostäder, butiker och mycket grönt.

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, har bidragit med åtta miljoner kronor under en tvåårsperiod. Arbetet sker i partnerskap mellan Borås Stad, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Borås Energi och miljö.

Bidraget gör att vi kan krydda satsningen på en hållbar stadsdel med mer forskning och innovationer samt ger oss möjlighet att sprida våra resultat och erfarenheter i Sverige och hela världen. Jag håller samman och driver aktiviteterna som tillsammans ska förverkliga målet – en hållbar vardag för alla.

Tankar och erfarenheter från de som bor och lever på Norrby är en av de viktigaste pusselbitarna. Under kretsloppsveckan skapar vi en kreativ mötesplats mitt på det obebyggda området där vi tillsammans tänker fritt, ser möjligheter och påverkar framtiden.   

Att bygga en hållbar stadsdel innebär att vi hela tiden väger samman de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven. Att bygga hållbart och samtidigt hålla nere kostnaderna så att folk har råd att leva och bo där – det är nyckeln till att verkligen lyckas med hållbarhet!


/Veronica Moraeus, projektledare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar