fredag 22 februari 2013

Dags för Fredagssoffan

Veckans fredagssoffa gästas av Andreas Persson som är brandman och huvudskyddsombud på Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.


Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

torsdag 21 februari 2013

Dags för chefsnytt nr 2

Då har vi sänt ut Chefsnytt för februari 2013 till alla chefer i Borås förvaltningar och bolag. Jag berättar lite om aktuell kompetensutveckling och så har jag Elisabet Palmér, hälsoutvecklare i Borås Stad som gäst. Du vet väl att vi har en bra föreläsning med Jan Gunnarsson på Bäckängsgymnasiet den 7 mars.


//Janne Pehrsson- Kompetenssamordnare

onsdag 20 februari 2013

Brottsofferdagarna 2013

Sedan flera år tillbaka har den internationella brottsofferdagen uppmärksammats här i Borås. Så även i år, när Brottsofferdagarna genomförs den 18, 21-22 februari. Arrangörer är Nätverket för brottsofferstödjande verksamhet i södra Älvsborg, i vilket flera ideella verksamheter och myndigheter arbetar sida vid sida för att förbättra stödet till brottsutsatta.

Temat för årets brottsofferdagar är ”Unga och våld”, vilket innebär att Brygghuset är en självklar arena att genomföra arrangemanget på. Föreläsningar, filmvisningar och diskussioner riktas till vuxna, såsom föräldrar och personal på dagtid och till ungdomar på kvällstid. Att delta på aktiviteterna är gratis (med reservation för Kulturkontorets filmvisning den 18 februari), men kom i tid eftersom det är begränsat antal platser!

Läs mer om arrangemanget på boras.se

// Åsa Skytt, Utvecklingsledare Folkhälsa

tisdag 19 februari 2013

Ungdomsrådets nya ordförande

Maja Karlsson är ny ordförande i Borås Stads Ungdomsråd. Läs en intervju med henne på I love Borås-bloggen. Så trevligt att hon nämner vår vision!


Hållbarhet på 2 minuter

Hållbar utveckling är grunden för visionen om Borås 2025, och i några av de inledande raderna kan vi läsa:

"Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.

Borås 2025 hjälper oss att få en gemensam målbild för det samhälle vi vill leva i. När vi vet målet är det enklare att styra rätt i den verksamhet vi jobbar i varje dag. Men vad menar vi egentligen med hållbar utveckling? Här bjuds på en av de snabbare förklaringarna – två minuters film på temat hållbar utveckling.

Carina Loh Lindholm, miljöstrateg

måndag 18 februari 2013

Turnérapport: Tekniska förvaltningen


Stadsparken – en mötesplats som Tekniska förvaltningen ansvarar för. Foto: Emil Dalkvist

Tekniska förvaltningen ser sin roll i visionen väl; det märkte vi när vi var där för att snacka vision med ledningsgruppen. Namnet på förvaltningen säger inte mycket om vad de jobbar med dock. Parker, och gator, skogsförvaltning (inklusive jakt och fiske) och dessutom upphandling. Möten är centrala här precis som på så många andra håll. Parkerna med sina lekplatser till exempel är ju verkligen viktiga mötesplatser.

Hur Upphandlingsavdelningen väljer att förhålla sig till visionen i kommande upphandlingar kan påverka vår väg mot 2025 på ett mycket konkret sätt. Upphandlingar handlar mycket om ekonomi, så det spåret finns det ingen risk för att vi tappar bort. Även ekologin är hyfsat enkel att föra in i upphandlingar för där finns det stor erfarenhet. Men hur för vi in den sociala hållbarheten för att få det som vi brukar kalla verklig hållbarhet även i våra upphandlingar? Jag vet inte, men jag hoppas att Borås Stad kan hitta all den kunskap som behövs för att klara av att bli goda föregångare.

En stund av mötet ägnade vi åt en intressant diskussion om långsiktigheten och om hur det faktum att vi jobbar i en politisk organisation kan påverka ett visionsarbete. De politiker som tog beslut om visionen var eniga över partigränserna, men ett maktskifte skulle ändå kunna förflytta fokus från vissa frågor till andra.

För att kunna känna en trygghet i att kunna jobba långsiktigt utan att plötsligt behöva ändra kurs, efterlyser Tekniska förvaltningen därför handfasta planer för visionsarbetet som sträcker sig över några år.

Annika Klemming, kommunikatör