lördag 19 januari 2013

Filmpremiär!

Du som möter äldre i ditt arbete är välkommen till Pulsen Konferens den 31 januari. Som avslutning på Stimulansmedel för äldre visas den nyproducerade filmen – Stimulansmedel för äldre vid tre tillfällen under dagen: 14.00, 15.00 och 16.00. Deltagare i de olika projekten finns på plats.
Kakbuffé serveras.


Mer information:
christina.sabel@boras.se eller anna.rangemyr@boras.se

fredag 18 januari 2013

Välkommen till ChefsNytt!

Nu tar jag sats igen och filmar en liten ”snutt” och berättar om vad som är aktuellt för alla chefer i Borås Stad. Vi lanserar en systematisk chefsutveckling för vi är övertygade att om vi stöttar våra chefer så ökar sannolikheten att vi får en bättre organisation. En gång i månaden hela våren tänker jag leverera. Välkommen in till ChefsNytt Borås Stad.

Janne Pehrson - Kompetenssamordnare

torsdag 17 januari 2013

BoråsBorås hänger på mot 2025


Helena Alcenius, BoråsBorås vd.
Vi har en intensiv period nu, med alla möten med förvaltningsledningar och bolag. Men det är roligt, för det finns ett enormt engagemang där ute!

Mötet med BoråsBorås häromdagen var mycket positivt, vi var så glada när vi lämnade deras nya, fina lokaler mitt emot Resecentrum. 

BoråsBorås jobbar med turism och kongresser och har redan gjort ett gott arbete i visionens anda. Exempelvis försöker de tänka in hållbarhetsperspektivet inför all arrangemang som genomförs. Det kan göras på så många olika sätt. Ett enkelt, konkret exempel är att de undviker bilder på motorsport i trycksaker eftersom det inte går i linje med ett bra miljötänk.   

VD Helena Alcenius har tankar på att strukturera bolagets budget 2014 utifrån visionen och dess sju målområden, precis som Borås Stad kommer att göra i sin centrala budget.  

Helena påpekade även att mallen för internrevision kanske behöver ses över och även utgå från Borås 2025.  

BorasBoras efterlyste mer kunskap och förståelse över vad alla förvaltningar och bolag har för uppdrag. De önskar även ha en "checklista" där projekt, idéer kring arrangemang etc kan "checkas av" gentemot Borås 2025.  

En idé som slängdes upp var hur Turistbyrån kan utvecklas som en mötesplats för boråsare. "Tänk om alla barn i årskurs får komma till Turistbyrån. Där kan vi lära dem mer om Borås och hjälpa till att öka deras stolthet för staden." 

Strålande. :-)

Marie Persson, hållbarhetsstrateg och Annika Klemming, kommunikatör
onsdag 16 januari 2013

Staben, en viktig funktion i verksamheten.

Jag vill uppmärksamma allt arbete som sker i våra stabsfunktioner.

De olika stabsfunktionerna har en betydande roll i all den verksamhet som bedrivs i vår stad. Staben är dels ett expertorgan i olika frågor och dels en servicefunktion för medarbetare, chefer, politiker och inte minst våra medborgare. En viktig support för såväl små som stora frågor.

Så oavsett inom vilket administrativt område ni är verksamma, vill jag poängtera att just ert arbete är av stor betydelse på vägen mot vår vision, Borås 2025.

// Cecilia Salomonsson, Ekonom och Enhetschef staben, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen

tisdag 15 januari 2013

Att ta ansvar för barn och unga

Det handlar om luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Vad erbjuder vi de känsligaste av oss, barn och unga, och vilken kvalitet vill vi lämna över till nästa generation?

Studier visar att barn som äter konventionell mat har högre halter bekämpningsmedel i urinen än barn som äter hög andel ekologiska livsmedel. Barnföräldrar avråds från att ge för många  portioner gröt/välling till följd av höga halter tungmetaller, och fisk måste väljas noga för att inte riskera för stort intag av giftiga kemikalier.

Om vi använder "fel kemikalie på fel ställe" riskerar vi också att få resistenta bakterier som inte antibiotika biter på.

Barn som leker nära golvet utsätts inte bara för närkontakt med kemikalier i golv och mattor, utan även för rester som finns kvar från använda rengöringsmedel. I leksaker och kläder finns även där främmande ämnen som på olika sätt kan påverka våra barns hälsa.

Är det här en situation vi måste acceptera, eller hur kan vi agera för att minska exponeringen för kemiska ämnen i vår omgivning?

Under 2013 kommer miljöförvaltningen arbeta med att höja kunskapen i kemikaliefrågan. Den 27 februari föreläser Pia Aspegren om gifter i vår vardag. Välkommen!

Carina Loh Lindholm - miljöstrateg

måndag 14 januari 2013

Touren fortsätter ...

Borås energi- och miljö har redan idag siktet inställt på Borås 2025. Vi ska vara stolta över vårt energi- och miljöbolag! Bolaget ligger i framkant vad gäller innovation inom energisidan och verkar för en hållbar utveckling där  exempelvis Mobile Info Center är ett praktiskt exempel på hur alla hållbarhetsdimensionern interagerar med varandra.  

Ledningsgruppen har arbetat igenom visionen och dess målområden. Vad gör de redan idag? Hur kan de anta utmaningen att nå Borås 2025? Efter presentationen av det gedigna materialet applåderade jag och Annika spontant, vilket engagemang! Helt fantastiskt! VD Gunnar Peters var mycket tydlig med att bolaget  vill öka samarbetet i koncernen Borås - "Vi vill inte jobba ensamma". En roadshow planeras till stadsdelsnämnderna för att tillsammans med dem finna strategier för utvecklingen till en fossilbränslefri stad!

Idag träffade vi ledningsgruppen hos Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningschef Lars Nordin berättade att de inom LFF arbetat länge med miljöledningssystem. Själv vet jag att  LFF är mycket framåt vad gäller energieffektivisering, har ett genomgående miljötänk och arbetar med tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler. Det har  redan påbörjat diskussioner på LFF  kring att förändra förstudieinstruktionerna vid planering av lokaler där barn och ungdomar ska vistas. Att lyssna på barns- och ungdomars behov vid planering  såg ledningsgruppen som mycket viktigt. Även funderingar hur de överlag kan påverka den sociala dimensionen för en hållbar utveckling mer generellt i sin verksamhet kom upp.

Ledningsgruppen i LFF ska nu ta fram förslag på tidsplan för implementeringen av visionen inom förvaltningen och även diskutera hur entreprenörerna berörs. Bra där LFF!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg