torsdag 31 oktober 2013

Alla människor är någon gång i sitt liv i behov av särskilt stöd


Det är den första meningen i en rapport från i våras som heter ”Skolalternativ för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. Rapporten handlar om att vi håller på och förbättrar stödet till elever inom autismspektrumtillstånd. Eller, lite slarvigare uttryckt, elever med autism eller Aspergers syndrom.

Tidigare fick dessa elever åka till andra kommuner, eftersom vi inte kunde tillgodose deras behov hos oss i Borås Stad.

Sedan i höstas finns en nystartad särskild undervisningsgrupp på Bodaskolan, där elever med ovan nämnda funktionsnedsättningar fått en skolhemvist i sin egen stad. Gruppen finns till för elever med grava funktionsnedsättningar. Men det är inte allt. Tanken är att stödet ska byggas ut, så att elever med mindre funktionsnedsättning ska kunna gå i vanliga klasser. Men med ett utökat stöd. 

Rapporten reder ut och ger initierade förslag på hur vi kan jobba med frågan. Jag blir imponerad. Det finns så många kunniga medarbetare i Borås Stad som besitter kunskaper som är nödvändiga för att vi ska klara av att ge dig som medborgare det stöd du har rätt till.

Och jag gillar särskilt att texten i inledningskapitlet börjar med: ”Alla människor är någon gång i sitt liv i behov av särskilt stöd.”

Så utomordentligt klokt sagt!

PS. Rapporten är skriven av Lena Johansson (lena4.johansson@boras.se) och Camilla Carlsson (camilla.carlsson@boras.se) på Specialpedagogiskt Kompetenscentrum. Kontakta någon av dem om du vill veta mer.

/Elisabeth Eliason, informatör Stadsdelsförvaltningen Norr

onsdag 30 oktober 2013

Arrangemang och nätverksträffar stärker Brygghuset som mötesplats

Ordet mötesplats är ett finurligt litet ord som används allt oftare. Att erbjuda enbart en fysisk plats, till exempel ett café är en bra början, men innehållet är trots allt den viktigaste ingrediensen i ett lyckat möte. På Brygghuset arbetar vi dagligen med att skapa förutsättningar för att verkliga möten ska kunna äga rum i huset. Speciellt spännande är de möten som leder till någon form av utveckling och förverkligande av idéer. Men... man vet aldrig vad en kopp kaffe, eller kanske ett par ord i förbifarten kan leda till. En sak är säker, det finns alltid utrymme för nya kontakter. Hos oss på Brygghuset möts unga personer som är på väg att skapa framtiden. Tankar och idéer får fritt utlopp i ibland livliga diskussioner.

Nedan följer tre aktuella arrangemang som visar goda exempel där innehållet skapar tillfällen för människor att mötas.

SKIVMÄSSA PÅ BRYGGHUSET. Lördag 2/11.
All slags musik kommer att finnas till försäljning, både fynd och rariteter.

STUDIO 14 - KULTURDEJTING. Lördag 9/11
I samverkan med Ungdomsrådet, Radio Konkret, Borås Fria Kulturakademi och Studiefrämjandet arrangerar vi en nätverksträff som en kombinerad mässa med inslag av arrangemang och kulturdejting.

DEMOKRATINATTA. Fredag 6/12
Arrangörer är Borås Stads Ungdomsråd. Det kommer bjudas på föreläsningar, möten med Borås politiker, debatter, intressanta möten, workshops, och mycket, mycket mer.// Klas Bolin, verksamhetsutvecklare, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

tisdag 29 oktober 2013

I visionens anda – samarbete för en levande landsbygd


Byträff i Vänga, här diskuterades hur landskapet ska förbättras ur naturvårdssynpunkt. Foto: Lisa Arnesén.

Kvällen den 24 oktober var det dags för byträff för Vängaborna. Träffen anordnades i samarbete med Leader Sjuhärads projekt ”Slåttergubbens marker”, och var även en del i Borås vision 2025 för att nå delmålet om en levande landsbygd genom medborgarnas initiativkraft. 

Temat för kvällen var hur invånarna skulle se sin by ur naturvårdssynpunkt. Många nyfikna deltagare samlades på kvarnkafét i den redan livfulla byn för att inspireras och diskutera vilka natur- och kulturvärden man helst vill lyfta fram eller förbättra i Vänga med omnejd. För att visa byns långvariga odlingshistoria visades kartor från dåtid till nutid – i Vängas fall var den äldsta från mitten av 1600-talet, och landskapet är fortfarande relativt öppet. Efter många livliga diskussioner fanns en uppsjö av idéer om hur Vänga skulle kunna förbättras. Några av de förslag som fick flest röster var bland annat att rensa i Säveån, hålla stenmurar och andra naturvärden i gott skick, och att ta fram en app eller broschyr med en förteckning över Vängas natur- och kulturvärden som både boende och turister kunde ta del av. 

Från att bara tänka sig idealbyn övergick diskussionerna sedan till hur dessa idéer skulle omsättas till verklighet – vad som kunde ordnas på frivilligbasis eller genom nya kontakter, vad som krävde ekonomisk draghjälp för att fungera i praktiken och hur det kunde lösas. 

Förhoppningsvis hade många Vängabor en eller flera spirande idéer med sig när de sedan begav sig hemåt i höstrusket, för som en av deltagarna sa ingenting är ju omöjligt.

Lisa Arnesén, praktikant på Miljöförvaltningen